Navigácia

Obsah

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.februára 2020 oznamujeme občanom, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, že môžu požiadať obec alebo okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku.
V prípade, že máte záujem o prenosnú volebnú schránku kontaktujte pracovníčky Obecného úradu na telefónnom čísle 55 86 630 alebo prostredníctvom inej osoby do 29. februára 2020 do 13,30 hod..
V deň konania volieb môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku iba príslušnú okrskovú volebnú komisiu.
celý text

náš tip | 20. 2. 2020 | Autor: Obec Cífer 1
#

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

ruší
veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č.j. 20/153 zo dňa 17.1.2020 RVPS Trnava v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Obec Cífer 1
#

Zrušenie plánovanej odstávky elektrickej energie

-spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Obec Cífer 1
#

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Pác č.56, Cífer celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamuje, že celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Zápisnica zo zasadnutia s občanmi ulíc Hájska a Mlynská

konaného dňa 29.01.2020 celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Obec Cífer 1
#

Folklórna skupina Cífer

každú stredu od 18:30 v DK Cífer celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor: Obec Cífer 1
Bezplatné právne poradenstvo 1

Bezplatné právne poradenstvo

Služby obecného právnika v rámci bezplatného právneho poradenstva môžete využiť vo štvrtok 20. februára 2020 a v stredu 18. marca 2020 od 16.00 h. Na poradenstvo je potrebné vopred sa zapísať na obecnom úrade, tel. 033 55 99 132, sekretariat@cifer.sk. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - vtáčia chrípka

Na základe informácie z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava Vám oznamujeme, že tento typ vírusu nie je prenosný na človeka, v prípade zdravého chovu je možné konzumovať mäso i vajcia. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Vážení občania,

dňa 14.1.2020 v ranných hodinách bola na komunikáciách v obci poľadovica, ktorá spôsobila nemalé problémy chodcom i šoférom. Dnešná poľadovica bola ťažko predvídateľná, preto zamestnanci obce nesledovali stav komunikácií v noci a s posypom chodníkov sa začalo až cca o 6:00 hod, s posypom ciest o 7:00 hod. V ranných a doobedňajších hodinách bola celá obec ošetrená chemickým posypom. V prípade nepriaznivej predpovede počasia sa obec snaží sledovať stav komunikácií aj v nočných hodinách a začať s údržbou čo najskôr. Cieľom obce je vyhnúť sa takýmto situáciám a zabezpečiť, aby v rannom čase, keď sa obyvatelia obce presúvajú do práce či do škôl, boli komunikácie a chodníky spojazdnené a schodné, aj keď to situácia nie vždy umožňuje. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Odpoveď Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ohľadom vynechávania ranných spojov Železničnej spoločnosti Slovensko celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Národný projekt Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

"Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" celý text

ostatné | 3. 1. 2020 | Autor: Obec Cífer 1

Cestovné poriadky od 15.12.2019 - autobus. doprava Slovak Lines a.s.

Spoločnosť Slovak Lines a.s. mení cestovné poriadky autobusov od 15.12.2019, týka sa to aj autobusov v našej obci. Cestovné poriadky nájdete po rozkliknutí tohto oznamu. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Pamiatke MUDr. Viliama Hafnera

Autor básne: Milan Zelinka
celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Obec Cífer 1
#

CÍFERSKÝ FOTOOBJEKTÍV 2019 - VYHODNOTENIE

Do súťaže sa zapojilo spolu 16 súťažiacich z toho 4 žiaci základnej školy.

Podmienky súťaže splnilo 34 súťažných fotografií, z toho 6 v kategórii základnej školy. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Obec Cífer 1
Občianske združenie Pácan 1

Občianske združenie Pácan

-privíta nových členov celý text

ostatné, kultúra | 25. 10. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Odborné hodnotenie stavu líp na Štefánikovej ulici a pred kostolom (január 2019)

Hodnotených bolo spolu 11 stromov,  z toho 6 stromov vyhodnotených ako akútne nebezpečných, ktoré boli následne ošetrené. Išlo o tieto stromy: celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Obec Cífer 1
Zumba s Majom 1

Zumba s Majom

Každý pondelok o 19:30 v DK Cífer.
Doneste si zo sebou športove oblečenie, vodu, uterák, tenisky a dobrú náladu. celý text

šport | 2. 10. 2019 | Autor: Obec Cífer 1
Joga s Bejkou 1

Joga s Bejkou

Každý štvrtok o 18:00 hod. - zdravý chrbát.
V sobotu o 8:00 hod. - joga. celý text

šport | 2. 10. 2019 | Autor: Obec Cífer 1
Predaj 1

Predaj Cíferských novín č. 04/2019

Predajné miesta Cíferských novín:

Obecný úrad v Cíferi (počas úradných hodín),
Čerpacia stanica ŠMALL,
Predajňa Praktik Cífer,
Papiernictvo Jana Silná (pri pošte),
Drogéria Jana Silná,
Kaviareň a piváreň Štadión (počas hodových slávností). celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Oznam pre seniorov

V rámci realizácie preventívnych aktivít zo strany Policajného zboru. celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Hlavná kontrolórka obce zvolená na ďalšie obdobie

Informácia celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Problémy s likvidáciou odpadu zo zberového dvora

Informácia celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Prerušenie prác na chodníku na Štefánikovej ulici

Informácia celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Vážení občania,

Trnavská vodárenská spoločnosť vás informuje, že pri rozposielaní faktúr v papierovej forme došlo k technickej chybe na strane zmluvného dodávateľa, spoločnosti Tatrabilling , ktorá zabezpečuje tlač a distribúciu faktúr.
Preto vám mohla byť opakovane doručená faktúra za mesiac júl 2019 (pri mesačnom fakturačnom cykle) , resp. za obdobie máj-júl 2019 (pri kvartálnom fakturačnom cykle).
Duplicitne doručené faktúry, prosím, neuhrádzajte a považujte ich za bezpredmetné.
Ak ste už duplicitne zaslanú faktúru uhradili, platba Vám bude vrátená.

Spoločnosť Tatrabilling vám bude zasielať i ospravedlňujúci list.

Zákazníkom s mesačným fakturačným cyklom bude faktúra za august doručená v najbližších dňoch.
celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Upozornenie pre majiteľov psov

Dovoľujeme si upozorniť občanov obce Cífer, že v zmysle § 6  bod 1 písm. a) Všeobecného záväzného nariadenia Obce Cífer č. 2/2014 o vodení a držaní psov v obci Cífer sa zakazuje vstup so psom na miestne cintoríny a pietne miesta.
celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Informácia o stavebných aktivitách obce

V mesiaci august sa začali práce na štyroch veľkých investičných akciách, o ktorých príprave sme dlhodobo informovali. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1

Informácia o školskom autobuse

Obec Cífer oznamuje rodičom detí z miestnych častí Pác, Jarná a Karlov dvor, že školský autobus bude počas školského roka premávať od 3.9.2019 v týchto časoch z nasledovných zastávok:
Ráno:
- Háj (Karlov dvor) 7:20 h
- Hájska (začiatok ulice zo smeru Karlov Dvor) 7:25 h
- Jarná kostol 7:30 h
- Pác 7:45 h
Poobede:
- ZŠ Cífer – 14.00 h smer Pác
- ZŠ Cífer – 14.15 h smer Jarná
celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Obec Cífer 1
prvá prechádzajúci
z 4
posledná