Navigácia

Obsah

TIESŇOVÉ ČÍSLA
112 Tiesňové volanie (jednotný záchranný systém)
150 Hasiči a záchranári
155  Záchranná zdravotná služba
158 Polícia
0850 11 13 13 Linka záchrany (pred príchodom sanitky)
 033/55 99 843, 0905 416 299 Obecný hasičský zbor - Ján Usačov
033/55 36 103, 033/55 36 046 Pohotovostná lekárska služba Trnava
033/55 99 133 Polícia - Obvodné oddelenie PZ Cífer 
PORUCHY
12 129     porucha pevnej telefónnej linky (T-COM)
0850 111 727   PLYN – poruchová linka SPP
0800 111 567  ELEKTRINA – poruchová linka ZSE
033/59 66 182 VODA – centrálna poruchová služba TAVOS a.s.
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET
0905 291 145, 033/ 55 99 377 GOLEMTECH s.r.o. -  stála dohľadová služba poruchy internetu a káblovej TV 
VEREJNÉ OSVETLENIE A MIESTNY ROZHLAS 
033/55 99 132, 0911 940 637, sekretariat@cifer.sk OcÚ Cífer
SLUŽBY
033/55 99 405, 0911 599 405 Detský lekár
033/55 99 138 Praktický lekár pre dospelých
033/55 99 118 Lekáreň
033/55 99 200 Zubná ambulancia
0850 850 155, 0910 135 155 Dopravná zdravotná služba Trnava
033/55 99 132 Obecný úrad Cífer
033/55 99 180 Rímsko-katolícky farský úrad
0902 216 265, 0911 775 588 Pohrebníctvo - Eva Greschnerová, Helena Zofčíková
033/55 99 258, 033/55 99 259 Pošta Cífer