Navigácia

Obsah

Obecná knižnica

kontakt: kniznica@cifer.sk

Obecná knižnica sídli v zrekonštruovaných priestoroch v Dome kultúry v Cíferi, pri Obecnom úrade.

Štatút obecnej knižnice

Otváracie hodiny

Pondelok 14.00 - 17.00 h
Utorok    zatvorené
Streda      14.00 - 17.00 h
Štvrtok   zatvorené
Piatok        14.00 - 17.00 h

Okrem požičiavania kníh pre vás pripravujeme množstvo doplnkových služieb, ktoré k modernej knižnici patria. Pre čitateľov je k dispozícii prístup k internetu, čerstvá denná tlač, možnosť prefotiť si dokumenty či zakúpiť publikácie o obci či filmy s obecnou tematikou. V priestoroch knižnice je inštalovaná výstava kresieb „Portréty Cíferanov“ od Prof. Evy Cisárovej-Minárikovej. Pre mamičky s deťmi bude zriadený malý detský kútik. Otváracia doba knižnice sa bude v budúcnosti rozširovať. 

Nové knihy v roku 2015

ZOZNAM NOVÝCH KNÍH V ROKU 2015

Nové knihy v roku 2014

Aj v roku 2014 sme do knižnice zakúpili hodnotné knihy: 
ZOZNAM NOVÝCH KNÍH V ROKU 2014

Nové knihy v roku 2013

Obecná knižnica sa v roku 2013 rozrástla o 92 kníh v celkovej cene 969 €. Na nové knihy obec získala Štátnu dotáciu Ministerstva kultúry SR na doplnenie knižničného fondu a čiastočne prispela aj obec Cífer. 
ZOZNAM NOVÝCH KNÍH V ROKU 2013

Akcia "Daruj knihy do knižnice"

Upozorňujeme na aktivitu ZŠ v Cíferi, ktorá organizuje akciu „Daruj knihy do knižnice“. Nepoškodené knihy môžu deti priniesť do školy, po pretriedení sa zaradia do knižničného fondu obecnej knižnice. Zachovalé knihy môžete priniesť aj priamo do knižnice. Ďakujeme.

Počítačové kurzy pre všetkých

Obecný úrad v spolupráci s miestnymi organizáciami Klubu dôchodcov, Jednoty dôchodcov Slovenska a so Základnou školou Cífer zorganizoval v máji 2013 kurzy počítačového vzdelávania. Kurzy boli určené predovšetkým pre seniorov, ale aj pre každého, kto mal záujem doplniť si vzdelanie v tejto oblasti.