Navigácia

Obsah

Na zasadnutí kultúrnej komisie dňa 30.10.2013 bol navrhnutý zoznam pamätihodností obce Cífer, ktorý bol predložený poslancom na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pamiatky, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú evidované štátom ako kultúrne pamiatky, môžu byť evidované ako pamätihodnosti obce. Zoznam pamätihodností bude evidovaný v obecnom múzeu a bude sa priebežne dopĺňať.

Zoznam pamätihodností obce Cífer bol schválený na zasadnutí OZ dňa 7.11.2013 uznesením č. 230/8/2013, doplnený uzn. 96/9/2016 zo dňa 13.12.2016 a uzn. 34/3/2017 zo dňa 6.4.2017):

Zoznam pamätihodností s fotografiami a krátkym popisom

1.    NEHNUTEĽNÉ PAMÄTIHODNOSTI

Rímsko-katolícky Kostol sv. Michala z roku 1936
Rímskokatolícka fara z roku 1812
Kríž z roku 1807
Neogotická kaplnka z 2.polovice 19.storočia (na cintoríne)
Socha sv. Vendelína z roku 1755 na Vendelínskej ulici
Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1799 (pred kostolom)
Socha Panny Márie – Immaculaty z roku 1876 (pred kostolom)
Kríž z roku 1865 (na Výhone)
Kríž z roku 1865 (na ceste do Kaplnej)
Pomník padlým v 1. svetovej vojne z roku 1928 – autor Alois Rigele
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1735
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie zo 17.storočia
Kaplnka sv. Františka z druhej polovice 17.storočia
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda z roku 1944
Kostol sv. Petra a Pavla z 13.storočia na Páci
Zvonica z roku 1906 na Páci
Starý židovský cintorín v Cíferi
Nový židovský cintorín v Cíferi
Kaštieľ malý v Cíferi
Kaštieľ veľký v Cíferi s priľahlým parkom
Stodola na fare v Cíferi
Starý cintorín v Cíferi
Budova bývalej Orlovne v Cíferi
Budova bývalej Sokolovne v Cíferi
Kostol sv. Prokopa v Jarnej
Mlyn Dopjerovcov v Jarnej
Socha Sv. Jána Nepomuckého v Jarnej
Socha Sv.  Vendelína v Jarnej
Kríž oproti kostolu v Jarnej
Kríž na cintoríne v Jarnej
Kríž na cintoríne na Páci
Kríž pri kostole na Páci
Kríž na dolnom konci na Páci
Socha sv. Ambróza na Páci
Socha Panny Márie Bolestnej s mŕtvym Kristom v náručí (tzv. pieta)
Socha sv. Jozefa z roku 1937 - – autor Alois Rigele
Náhrobok Anny Makripodáriovej
Hospodárska budova bývalého majera (t. č. telocvičňa pri Základnej škole)

Budova železničnej stanice (vyradená zo zoznamu uzn. 96/9/2016 zo dňa 13.12.2016)

2.    HNUTEĽNÉ PAMÄTIHODNOSTI

Výšivky z dielne Márie Hollósy
Kamaldulská biblia /t.č. uložená v arcibiskupskom archíve v Trnave / 
Cíferská farská kronika
Pácka cirkevná kronika
Organ v kostole na Páci
Sekvojovec mamutí v parku
Veršovaný popis Cífera z roku 1813
Popisy duší farnosti Cífer od Jozefa Kubániho 

3.    NEHMOTNÉ PAMÄTIHODNOSTI

Cíferské nárečie
Cíferský kroj