Navigácia

Obsah

Pamätná kniha obce Cífer (1) - Založenie kroniky a úvod

Pamätná kniha obce Cífer (2) - Prvá svetová vojna

Pamätná kniha obce Cífer (3) - Vznik ČSR

Pamätná kniha obce Cífer (4) - Voľby a verejná správa obce 

Pamätná kniha obce Cífer (5) - Úrady, spolky a iné 

Pamätná kniha obce Cífer (6) - Cíferské výšivky 

Pamätná kniha obce Cífer (7) - Bezpečnosť v obci 

Pamätná kniha obce Cífer (8) - Cintorín, kostol a školstvo 

Pamätná kniha obce Cífer (9) - Priemysel a doprava 

Pamätná kniha obce Cífer (10) - Pozemková reforma, bytové a kultúrne pomery 

Pamätná kniha obce Cífer (11) - Smrť Andreja Hlinku 

Pamätná kniha obce Cífer (12) - Po Mníchovskej dohode 

Pamätná kniha obce Cífer (13) - Cíferské Vianoce vo vysielaní Čsl. rozhlasu 

Pamätná kniha obce Cífer (14) - Úspechy Cíferského speváckeho zboru

Pamätná kniha obce Cífer (15) - Roky 1939 až 1943