Navigácia

Obsah

natur pack banner

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2020 

Odvoz komunálneho odpadu (KO) sa uskutočňuje 1 x za 2 týždne.
Odvoz separovaného odpadu (SO) sa uskutočňuje 1x mesačne.

HARMONOGRAM ODVOZU KO a SO pre ulice: m.č. Jarná, Mlynská, Hájska, Štadiónová, Štúrova, Cintorínska, Vendelínska, Hviezdoslavova, Nová, Záhradná, Družstevná, Východná, Budovateľská, Hlboká, Severná

HARMONOGRAM ODVOZU KO a SO pre ulice: m.č. Pác,  Bratislavská cesta, Trnavská,  Potočná, Sokolská,  M. Sch. Trnavského, Kubányiho,  A. Sládkoviča,  Fándlyho, J. Palárika, Š. Moyzesa, Bernolákova, M.R. Štefánika, Ľ. Pavetitša, Nám. A. Hlinku, SNP, Kaplnská, Čulenova.


Informácia o zriadení zberného miesta na konáre a trávu v m.č. Pác


Zberný dvor - ul. Štadiónová (pri futbalovom štadióne)

Otváracie hodiny

Pondelok - 16.30 - 19.00 h
Utorok zatvorené
Streda  - 16.30 - 19.00 h
Štvrtok zatvorené
Piatok    zatvorené
Sobota 9.00 - 12.00 h 14.00 - 17.00 h

Každý návštevník zberného dvora v Cíferi je povinný preukázať sa dokladom totožnosti - občianskym preukazom.

Druh odpadu, ktorý je možné odovzdať na zbernom dvore:

 


Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk

 


 

Program odpadového hospodárstva obce Cífer do roku 2015

Program odpadového hospodárstva obce Cífer na roky 2016 - 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2019