Navigácia

Obsah

KOMISIA FINANČNÁ

predseda: Mgr. Gabriela Pešková

zapisovateľ: Mgr. Adriána Chalupková
členovia: Mgr. Mária Olšová, Milada Straková, Mgr. Miriam Májeková, Emerencia Cajová, Eva Vavrinkovičová

KOMISIA STAVEBNÁ 

predseda: Mgr. Ján Gašpárek 

zapisovateľ: Ing. Július Pančík
členovia: Ing. Marián Rímeš, Milan Ležovič, Štefan Štibrány, Ing. Lukáš Hríbik, Ing. arch. Katarína Bacigálová, Jaroslav Gross, Peter Greguš

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

predseda: Doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

zapisovateľ: 
členovia: Matúš Zápražný, Ing. Július Pančík, PaedDr. Andrej Habiňák, PhD., Mgr. Rastislav Rybanič

KOMISIA KULTÚRNA

predseda: PhDr. Adriana Krupová

zapisovateľ: Ing. Martina Habiňáková
členovia: Dušan Caja, Iveta Puchoňová, Lukáš Chmura, MUDr. Viliam Hafner, Mgr. Katarína Novotová, Ing. Dagmar Straková, Amália Krištofovičová, Kristína Bachratá, Patrik Pacher, PaedDr. Hilda Lanáková, Eva Masarovičová, Viera Rupčíková

KOMISIA ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE

predseda: PaedDr. Pavol Sagan

zapisovateľ: Mgr. Adriána Chalupková
členovia: Mgr. Gabriela Pešková, Doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD., Mgr. Mária Olšová, Mgr. Jana Čapová, Monika Šípošová, Mgr. art. Milan Osadský, ArtD

KOMISIA SOCIÁLNA

predseda: Mgr. Mária Olšová

zapisovateľ: Ing. Alena Olšová
členovia: Mgr. Jana Bachratá, Mgr. Gabriela Pešková, Dušan Caja, Bc. Adriána Jedličková, Jozefa Rusnáková, Bc. Andrea Jelínková

KOMISIA ŠPORTOVÁ

predseda: Miloš Šarmír

zapisovateľ:
členovia: Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy, Peter Barcaj, Bc. Jana Dindeská, Mgr. Katarína Novotová, Jozef Masarovič, Tibor Čepec ml.

KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

predseda: Doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

zapisovateľ: Ing. Daniela Pinkasová
členovia: Mgr. Jana Bachratá, Miloš Šarmír

NÁZVOSLOVNÁ KOMISIA (dočasná)

predseda: PhDr. Adriana Krupová

zapisovateľ: Bc. Denisa Dobšovičová
členovia: Dušan Caja, Mgr. Gabriela Pešková, Emerencia Cajová, Ružena Gašparovičová, PaedDr. Andrej Habiňák

Stránka