Navigácia

Obsah


Zápisnice OZ 2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
1. riadne zasadnutie OZ - 31.01.2020 26.03.2020

Zápisnice OZ 2019

Zápisnice OZ 2018

Zápisnice OZ 2017

Zápisnice OZ 2016

Zápisnice OZ 2015

Zápisnice OZ 2014

Zápisnice OZ 2013

Zápisnice OZ 2012

Zápisnice OZ 2011

Zápisnice OZ 2010

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zasadnutie OZ 21.12.2010 04.06.2015