Navigácia

Obsah

ROK 2020

Rozpočet obce na roky 2020-2022 (schválené uznesením č. 149/14/2019 a 150/14/2019 zo dňa 11.12.2019)


ROK 2019

Rozpočet obce - zmena 2/2019 + čerpanie k 30.11.2019 (schválené uznesením č. 156/14/2019 a 157/14/2019 zo dňa 11.12.2019)
Rozpočet obce - zmena 1/2019 + čerpanie k 31.5.2019 (schválené uznesením č. 75/6/2019 zo dňa 27.6.2019)
Rozpočet obce na roky 2019-2021 (schválený uzn. 118/12/2018 dňa 13.12.2018)
Záverečný účet obce za rok 2018

ROK 2018

Zmena č. 3/2018 (schválená uzn. 90/10/2018 dňa 25.10.2018)
Zmena č. 2/2018 (schválená uzn. 65/7/2018 dňa 28.6.2018)
Zmena č. 1/2018 (schválená uzn. 43/4/2018 dňa 17.5.2018)
Rozpočet na roky 2018-2020 (schválený uzn. 114/12/2017 dňa 14.12.2017)
Záverečný účet obce za rok 2017

ROK 2017

Rozpočet 2017 - zmena č. 3/2017 (schválená uzn. 112/12/2017 dňa 14.12.2017)
Rozpočet 2017 - zmena č. 1/2017 (schválená uzn. 60/6/2017 dňa 29.6.2017) a zmena č. 2/2017 (schválená uzn. 82/8/2017 dňa 10.8.2017)
Záverečný účet obce za rok 2016

ROK 2016

Úprava rozpočtu č. 1/2016 - schválená OZ dňa 9.2.2016 uzn. 9/2/2016
ROZPOČET OBCE  na roky 2016-2018
Záverečný účet obce za rok 2015

ROK 2015

Úprava rozpočtu č. 5/2015 - schválená OZ dňa 26.11.2015
Úprava rozpočtu č. 4/2015 - schválená OZ dňa 12.11.2015
Úprava rozpočtu č. 3/2015 - schválená OZ dňa 25.06.2015
Úprava rozpočtu č. 2/2015 - schválená OZ dňa 23.04.2015
Úprava rozpočtu č. 1/2015 - schválená OZ dňa 19.03.2015
ROZPOČET OBCE  na rok 2015
Programový rozpočet obce (r. 2013 - 2015)

ROK 2014

Úprava rozpočtu č. 3/2014 - schválený OZ dňa 24.7.2014
Úprava rozpočtu č. 2/2014 - schválený OZ dňa 22.5.2014
Úprava rozpočtu č. 1/2014  - schválený OZ dňa 13.2.2014
Monitorovacia správa č. 1/2013 k programovému rozpočtu na roky 2013 - 2015 + Príloha

ROK 2013

ROZPOČET OBCE na r. 2014-2016 - schválený OZ dňa 12.12.2013
Úprava rozpočtu č. 2/2013
Úprava rozpočtu č. 1/2013
ROZPOČET OBCE na roky 2013, 2014, 2015 
Programový rozpočet obce - text

ROK 2012

Plnenie rozpočtu k 20.06.2012 + úprava rozpočtu č. 1/2012
ROZPOČET OBCE na roky 2012-2014

ROK 2011

Plnenie rozpočtu k 15.06.2011 + zmeny v rozpočte
ROZPOČET na roky 2011-2013
ROZPOČET  na roky 2010-2012