Navigácia

Obsah

01 Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 500x | 12.06.2015

02 Splnomocnenie Stiahnuté: 695x | 12.06.2015

DA01 Evidenčný list psa Stiahnuté: 618x | 31.12.2019

DA02 Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa Stiahnuté: 674x | 31.12.2019

DA03 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 393x | 31.12.2019

DA04 Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 377x | 31.12.2019

DA05 Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 446x | 07.04.2017

DA06 Oznámenie k určeniu miestneho poplatku za KO - FO Stiahnuté: 492x | 31.12.2019

DA07 Oznámenie k určeniu miestneho poplatku za KO - PO, FO PODNIKATEĽ Stiahnuté: 465x | 31.12.2019

DA08 Ohlásenie o vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia Stiahnuté: 429x | 31.12.2019

DA09 Hlásenie k dani z ubytovania Stiahnuté: 414x | 31.12.2019

DA10 Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 588x | 31.12.2019

DA11 Žiadosť o zníženie poplatku za KO (ZŤP, ZŤP-S, FO v hmotnej núdzi ...) Stiahnuté: 19x | 31.12.2019

DA12 Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely Stiahnuté: 465x | 31.12.2019

DOT01 Žiadosť a vyúčtovanie dotácií - vo worde Stiahnuté: 589x | 12.06.2015

DOT02 Žiadosť a vyúčtovanie - mimoškolská činnosť - vo worde Stiahnuté: 443x | 12.06.2015

DOT03 VZN 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 467x | 12.06.2015

DOT04 Dodatok č.2 k VZN č. 6/2012 Stiahnuté: 456x | 12.06.2015

EO01 Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 488x | 31.12.2019

EO02 Návrh na zrušenie prechodného pobytu Stiahnuté: 403x | 31.12.2019

Stránka