Navigácia

Obsah

01 Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 487x | 12.06.2015

02 Splnomocnenie Stiahnuté: 676x | 12.06.2015

DA01 Evidenčný list psa Stiahnuté: 595x | 12.06.2015

DA02 Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa ... r. 2017 Stiahnuté: 638x | 18.01.2017

DA03 Poučenie na vyplnenie priznania 2017 Stiahnuté: 374x | 18.01.2017

DA04 Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 366x | 12.06.2015

DA05 Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 426x | 07.04.2017

DA06 Oznámenie k určeniu miestneho poplatku za KO - FO - r. 2017 Stiahnuté: 469x | 07.04.2017

DA07 Oznámenie k určeniu miestneho poplatku za KO - PO - r. 2017 Stiahnuté: 449x | 07.04.2017

DA08 Ohlásenie o vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia Stiahnuté: 414x | 07.04.2017

DA09 Hlásenie k dani z ubytovania Stiahnuté: 399x | 07.04.2017

DA10 Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 545x | 07.04.2017

DA11 Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely Stiahnuté: 431x | 19.04.2017

DOT01 Žiadosť a vyúčtovanie dotácií - vo worde Stiahnuté: 562x | 12.06.2015

DOT02 Žiadosť a vyúčtovanie - mimoškolská činnosť - vo worde Stiahnuté: 431x | 12.06.2015

DOT03 VZN 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 441x | 12.06.2015

DOT04 Dodatok č.2 k VZN č. 6/2012 Stiahnuté: 442x | 12.06.2015

EO01 Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 464x | 18.07.2016

EO02 Návrh na zrušenie prechodného pobytu Stiahnuté: 381x | 18.07.2016

ES01 Žiadosť o určenie súpisného/orientačného čísla Stiahnuté: 433x | 26.01.2017

Stránka