Navigácia

Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk VO

Technológie na nakladanie s odpadmi

 

Obec Cífer v súlade s § 9 ods. 9 Zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje nasledovné výzvy na predloženie cenových ponúk:

Rok 2019

Výzva na predloženie ponuky_stavebné práce_"Vodozádržné opatrenia v obci Cífer" - do 24.10.2019

Rok 2017

ŠKOLSKÁ TELOCVIČŇA V OBCI CÍFER - podklady

Výzva na predloženie cenovej ponuky Protipovodňové opatrenia v obci Cífer - Polder na suchom potoku (PD)  - do 28.4.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky Protipovodňové opatrenia v obci Cífer -  Rekonštrukcia suchého potoka pre havarijný prepad poldra (PD) - do 28.4.2017

Rok 2016

PRIESKUM TRHU
Výzva - dodávka a montáž vybavenia - interiérový nábytok pre MŠ Cífer do 15.7.2016
Kancelárske potreby - do 7.2.2016

Výzva-dodávka a montáž deliacich sanitárnych priečok - do 25.02.2016 

Rok 2015

Výzva - spracovanie projektovej dokumentácie pre ÚK - cyklotrasy v obci Cífer - do 8.1.2016
Výzva - vykonanie záverečného svetlo-technického merania do 29.12.2015
Výzva - nákup stavebného reziva a strešnej krytiny - do 4.12.2015
Výzva - dodávka snehovej radlice na JCB 3CX - do 27.11.2015
Výzva - dodávka exteriérových fitness prvkov 2ks - do 23.10.2015
Výzva - dodávka a pokládka asfaltu - do 30.10.2015
Výzva - bezdrôtový rozhlas do m.č. Jarná - do 30.10.2015
Výzva - dodávka zariadenia pre parky a ihriská (lavičky, smetné koše) do 20.10.2015
Výzva - dodávka svietidiel  VO na ulici Trnavská a Štadiónová v obci Cífer
Výzva - dodávka kameniva - do 31.3.2015
Výzva - oplotenie starého cintorína - do 16.02.2015
Vyhodnotenie cenových ponúk - 24.02.2015
Výzva - stĺpiky na oplotenie starý cintorín Cífer do 13.03.2015

PRIESKUM TRHU

Externý manažment -  rekonštrukcia a modernizácia VO - do 11.12.2015
Kancelárske potreby pre Obecný úrad Cífer do 25.02.2015
Tonery do tlačiarní Obecného úradu Cífer do 28.01.2015
Plotové dielce na oplotenie starého cintorína v Cíferi do 06.02.2015

Rok 2014

Výzva - detské ihrisko 6 - 15 rokov - do 13.8.2014 PRÍLOHA
Výzva - detské ihrisko 3 - 6 rokov - do 13.8.2014 PRÍLOHA
Výzva - presvetlovacie okná do ZUŠ - do 15.7.2014
Výzva - sadrokartónové priečky do ZUŠ - do 15.7.2014
Výzva - zateplenie fasády bývalej MŠ Pác - do 5.6.2014
Výzva - vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Cífer na roky 2014 - 2020“ - do 4.4.2014 Prílohy č. 1, č. 2, č. 3
Výzva - Nákup materiálu (zariaďovacie predmety sanity) - do 17.3.2014
Oznam - obklad a dlažba do MŠ Pác
Výzva - Drvenie - do 14.3.2014
Výzva - Búracie práce - POZOR! Termín na predkladanie ponúk je predĺžený do 11.3.2014 (vrátane)
Výzva - Ustredné kúrenie - MŠ Pác - do 18.2.2014
Výzva - rezačka betónu a asfaltu - do 13.2.2014
Výzva - elektroinštalácie, rekonštrukcia - do 11.2.2014 + PRÍLOHA časť 1. +PRÍLOHA časť 2.
Výzva - potrubie, odvodnenie - do 7.2.2014
Výzva - okná na MŠ Pác - do 7.2.2014

ROK 2013

Výzva - zvodidlá na Trnavskej ulici - do 25.11.2013
Výzva - montovaná hala na zbernom dvore - do 24.10.2013
Výzva - výmena okien - zdravotné stredisko Cífer, dom smútku Jarná - do 27.9.2013
Výzva - zateplenie domu smútku v Jarnej - do 27.9.2013
Výzva - školská telocvična - do 27.8.2013
Výzva - strecha - Pác - do 26.8.2013 
Výzva - strecha - zdravotné stredisko  - do 26.8.2013
Výzva - ručné výkopové práce - do 21.8.2013
Výzva - vodovod - PVC  - do 21.8.2013
Výzva - vodovod - liatina  - do 21.8.2013
Výzva - informačný systém  - do 21.8.2013
Výzva - bezdrôtový rozhlas  - do 21.8.2013
Výzva - zámková dlažba a obrubníky - do 25.7.2013
Výzva - kamenivo - do 24.7. 2013