Navigácia

Obsah

VZN 2020

VZN 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 11/2019 - Zmena 11/2018 územného plánu obce Cífer 13.01.2020
VZN č. 10/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 13.01.2020
VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.01.2020
VZN č. 8/2019 o o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 13.01.2020
VZN č. 7/2019 o určení názvu nových ulíc v obci Cífer 23.10.2019
VZN č. 6/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v jedálni MŠ zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer  01.09.2019
VZN č. 5/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cífer  01.09.2019
VZN č. 4/2019 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a plochách na území obce Cífer 01.04.2019
Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2014 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a centier voľného času 29.03.2019
VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Cífer 29.03.2019
VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v jedálni MŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Cífer 29.03.2019
VZN č. 1/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v Obci Cífer 29.03.2019
VZN č. 2/2018 - Zmena 10/2018 územného plánu obce Cífer 10.02.2019

VZN 2018

VZN 2017

VZN 2016

VZN 2015

VZN 2014

VZN 2013

VZN 2012

VZN 2011

VZN 2010

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 39/2010 zmena územného plánu z r. 2003 27.05.2015
Štatút obce Cífer 27.05.2015

VZN 2003

VZN 2002

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 5/2002 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 27.05.2015