Navigácia

Obsah


VZN 2019

VZN 2018

VZN 2017

VZN 2016

VZN 2015

VZN 2014

VZN 2013

VZN 2012

VZN 2011

VZN 2010

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 39/2010 zmena územného plánu z r. 2003 27.05.2015
Štatút obce Cífer 27.05.2015

VZN 2003

VZN 2002

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 5/2002 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 27.05.2015