Navigácia

Obsah

MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER

ZÁKLADNÁ ŠKOLA CÍFER

Školská jedáleň

ZRPŠ pri ZDŠ v Cíferi

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA CÍFER
Na začiatku školského roku 2014/2015 začala svoju činnosť v priestoroch Základnej školy v Cíferi novozaložená Základná umelecká škola v Cíferi, ktorá nadviazala na činnosť elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy vo Voderadoch. Základná umelecká škola je inštitúcia spadajúca do siete škôl regionálneho školstva a jej zriadenie a prevádzkovanie je takzvanou originálnou kompetenciou obcí, podobne ako v prípade materskej školy. Jej financovanie je zabezpečené štátom, a to prostredníctvom navýšenia financií pochádzajúcich z podielu dane z príjmov fyzických osôb zasielaných každomesačne obciam.