Navigácia

Obsah


Obecné zastupiteľstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z 14. riadneho zasadnutia OZ dňa 11.12.2019 10.01.2020 26.01.2020

Všeobecne záväzné nariadenia

Dane a poplatky

Program odpadového hospodárstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Program odpadového hospodárstva obce Cífer na roky 2016 - 2020 03.01.2020 31.01.2020

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2020  03.01.2020 31.01.2020