Navigácia

Obsah


Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Obecné zastupiteľstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie OZ 23.10.2019 30.10.2019

Všeobecne záväzné nariadenia

Dane a poplatky

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky - stavebný odbor

Verejné vyhlášky - výruby drevín

Ohlasovňa pobytu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu_Martin Holek 23.10.2019 08.11.2019

Oznamy zo zákona

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejný opis veci 23.10.2019 08.11.2019