Obecný úrad

tel. 033 / 55 99 132
mob. 0911 940 637

matrika a dane: 033/55 86 630

sekretariat(zavináč)cifer.sk
 

adresa: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO: 00 31 23 47
DIČ: 2021133697

STRÁNKOVÉ HODINY 

Po 7.30 - 11.30   12.00 - 15.00 
Ut    nestránkový deň
Str   7.30 - 11.30   12.00 - 16.30
Št nestránkový deň 
Pia  7.30 - 11.30   12.00 - 13.00

KULTÚRA V ROKU 2019

2019 - Rok J. Bernadiča

Interaktívna mapa

interaktívna mapa

Mapový portál

katastrálne informáciemapový portál

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo

Google play

App store

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Demografické údaje k 1.1.2019

Obec Cífer spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná má k 1.1.2019 - 4370 obyvateľov (z toho 2088 mužov a 2282 žien).

Cífer - 3805 obyvateľov (1806 mužov a 1999 žien),
miestna časť Pác - 366 obyvateľov (183 mužov a 183 žien),
miestna časť Jarná - 199 obyvateľov (99 mužov a 100 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2018 sa v našej obci:

- narodilo 38 detí (17 chlapcov a 21 dievčat),
- zomrelo 42 obyvateľov (26 mužov a 16 žien),
- sobáše uzavrelo 38 manželských párov,
- prisťahovalo sa 142 občanov (62 mužov a 80 žien),
- odsťahovalo sa 78 občanov (38 mužov a 40 žien).

 

Základné údaje o obci

Obec Cífer spolu s pridruženými časťami Pác a Jarná je najväčšou obcou Trnavského okresu. Leží v jeho juhozápadnej časti. Katastrálne územie Cífer má rozlohu 2234 ha (bez Jarnej a Páce). Susedí s katastrálnymi územiami obcí Ružindol, Hrnčiarovce, Zeleneč, Slovenská Nová Ves, Čataj, Igram, Kaplna, Báhoň a Jablonec. Obec leží medzi dvomi dôležitými dopravnými trasami: cestnou a železničnou - medzi Trnavou a Bratislavou. V obci je vysoko rozvinuté poľnohospodárstvo, strojárska a potravinárska výroba.
Obec Cífer leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny v plytkej úvalinnej doline potoka Gidra. Nadmorská výška obce je 147 m n. m., širšie okolité územie je v rozmedzí 140 – 165 m n. m.

Miestna časť Pác

Miestna časť Pác bola a je malou obcou ležiacou na potoku Gidra, asi 2 km juhovýchodne od Cífera. Tvorí ju 158 domov a žije v nej 347 obyvateľov. Jeho katastrálne územie má rozlohu 538 ha. Od roku 1974 je súčasťou Cífera. Vedľa obce sa nachádza rekreačné stredisko spolu s kúpaliskom. V tesnej blízkosti obce prechádza diaľnica D61. V obci prevažuje poľnohospodárska výroba.

Miestna časť Jarná 

Ležiaca asi 2 km severozápadne od Cífera na potoku Gidra proti jeho prúdu, je malou dedinkou. Pozostáva zo 116 domov a žije tu 180 obyvateľov. Jej katastrálne územie má rozlohu 216 ha. Obec mala postupe štyri názvy: Dajta, Gocnod, Bozelechov a Jarná. V roku 1974 sa stala Jarná súčasťou Cífera. V obci prevažuje poľnohospodárska výroba. 

Klimatické pomery

Územie Cífera zaraďujeme do klimaticky teplej oblasti. Podnebie je mierne suché, s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v rozpätí od 9-10°C. Najchladnejším mesiacom je január, keď je priemerná teplota vzduchu -2°C. Najteplejším mesiacom je júl, keď teplota dosahuje 20°C. Priemerný počet dní s maximálnou teplotou 25°C a viac je sedemdesiat. Dĺžka slnečného svitu je 2000 hodín ročne. Územie Cífera patrí v rámci Slovenska do oblasti s malým úhrnom zrážok. Priemerný úhrn zrážok je 555 mm. Najchudobnejším obdobím na zrážky je koniec zimy a začiatok jari. Letné obdobie je na zrážky najvýdatnejšie. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je viac ako štyridsať.

Hydrologické pomery

Územie Cífera patrí z hydrologického hľadiska do povodia riečok Gidra a Ronava. Povodie Gidry leží v Malých Karpatoch a Trnavskej pahorkatine. Gidra má plochu povodia 80,27 km2 a jej priemerný ročný prietok je 0,85 m3.s-1. Ronava má plochu povodia 15,52 m2 a jej priemerný ročný prietok je 0,050 m3.s-1.

Pedologické pomery

Na katastrálnom území Cífera sa vyskytujú naše najúrodnejšie genetické typy pôd, ktorých agronomickú hodnotu znižuje nedostatok vlahy počas vegetačného obdobia. Vyskytujú sa tu černozeme, degradované černozeme, černozeme karbonátové a hnedozeme. Podľa geomorfologického členenia patrí územie Cífera do oblasti Podunajskej nížiny, podcelku Trnavskej pahorkatiny a do jej časti trnavskej sprašovej tabule.