Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Múzeum

Obecné múzeum, ktoré bolo zriadené v roku 2012 obecným zastupiteľstvom, začalo rozvíjať svoju činnosť aj napriek tomu, že nemá trvalé výstavné priestory. Dôležitou súčasťou činnosti múzea, ktorého výkonným orgánom je rada múzea, bude okrem zbierkovej činnosti aj príprava knižných či iných publikácií o obci a rôznych podujatí s historicko-kultúrnou tematikou.

Múzeum má k dispozícii depozitár, teda priestor, kde je možné odkladať a reparovať zbierkové predmety, ktorý je umiestnený v priestoroch hasičskej zbrojnice.

Múzeum má záujem zachovať pre budúcnosť čo najväčší počet vzácnych predmetov z minulosti. Preto oznamuje občanom, ktorí takéto predmety vlastnia a ktorí by ich chceli darovať/zapožičať múzeu, že ich môžu priniesť každý piatok od 10.00 do 12.00 do obecnej knižnice, kde na nich v tomto čase bude čakať niektorý z dobrovoľných pracovníkov múzea. V prípade, že predmety budú posúdené ako vhodné pre múzeum, bude spísaná zmluva o darovaní/výpožičke predmetu. O jednotlivé predmety bude odborne postarané a pri výstavách budú vždy vystavované s menom darcu/zapožičiavateľa. Veríme, že mnohým z vás na dedičstve minulosti záleží a preto aktívne prispejete k jeho záchrane pod záštitou obce. 

Darovanie/Zapožičanie exponátov

Niektorí spoluobčania zareagovali na výzvy v Cíferpresse, na internetovej stránke obce Cífer i v miestnom rozhlase a ochotne darovali, či zapožičali exponáty Miestnemu múzeu. Chceli by sme sa im za ich ústretovosť a ochotu z celého srdca poďakovať. Svojim pozitívnym prístupom dokázali, že im záleží na zachovaní pamäti obce aj pre ďalšie generácie.

ZOZNAM DARCOV / ZAPOŽIČIAVATEĽOV

 • Ema Cajová darovala ženský odev - kroj Slovenka, mužský odev,
 • Eva Cisárová Mináriková darovala kolekciu výšiviek a textilu,
 • Daniela Gajdošíková darovala výšivku - obrus, Mariánsku vyšívanú stuhu,
 • Marta Hanková darovala stolárske náradie,
 • PeadDr. Miroslav Horník daroval písaciu techniku a rádiá,
 • Jozef Horváth, t. č. obyvateľ Bratislavy,  daroval obrazy s náboženskou tématikou a kuchynské potreby,
 • Marta Masarovičová, rod. Horváthová, darovala nábytok, bytové doplnky, náboženské obrazy,
 • Helena Morvayová st. darovala Nábožné výlevy, vázu, výšivku,
 • Helena Morvayová ml. darovala, resp. zapožičala poľnohospodárske náradie, nádoby používané na prípravu jedál,
 • MUDr. Oľga Sadovská, rod. Krajčovičová, bývajúca v Bratislave, darovala knihy.
 • Ervín Blažek s manželkou - z Križovian – Kerestúra - (18. 5. 2014) - darovali biele antependium – Panna Mária Fatimská. Ako podkladový materiál je použitý biely lesklý satén. Na ňom sa nachádza maľba olejovými farbami, v strede s kruhovým motívom - medailónom. Sú na ňom vyobrazené fatimské deti - Yacinta, František a Lucia spolu s Pannou Máriou. Medailón je doplnený zrkadlovo radeným pásom maľovaných ruží. Antependium je dolu ukončené bielymi strapcami. Rozmery: výška: 50 cm, šírka 400 cm. Autorkami sú dve sestry Liškové z Opoja, ktoré boli sesternicami Márie Hollósy a u nej sa priučili svojmu umeniu. Predpokladaný dátum vyhotovenia je rok 1941.

v roku 2014 pribudli:

 • Eva Cisárová – Mináriková, Bratislava - darovala kolekciu výšiviek,
 • Ernest Blažek, Križovany - daroval Oltárnu plachtu,
 • Anna Merceková,Cífer - darovala keramickú vázu,
 • vdp. Jozef Lefler, Cífer - daroval Štólu s cíferskou výšivkou (zlatom), alba a košeľa, 
 • Dugovičová, Cífer - darovala detskú kolísku,
 • Tadeáš Odler, Cífer - zapožičal Kroniku Obce Gocnod.

v roku 2015  pribudli:

 • Kríž s korpusom ukrižovaného a ženský lajblík – venovala Eva Domoráková, Cífer
 • Kolekcia kuchynského náradia – venovala Anna Michalcová, Cífer

Štatút obecného múzea (pdf, 471,28 kB)