Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósy

V sobotu 30. septembra 2017 bola na cíferskej fare otvorená Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósy. Vzácne sakrálne výšivky z konca 19. a prvej štvrtiny 20. storočia sa tak dostali do priestorov, kde sú zabezpečené vhodné podmienky na ich zachovanie pre ďalšie generácie. Zároveň sa vytvorila možnosť sprístupniť ich verejnosti.

Pamätnú izbu je možné navštíviť po telefonickom dohovore (033/5599180) na rímskokatolíckej fare v Cíferi (Ľ. Pavetitša 15, Cífer).

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tejto pamätnej izby, špeciálne doc. Eve Cisárovej-Minárikovej, PharmDr. Anne Michalcovej a správcovi farnosti v Cíferi vdp. Jozefovi Schwarzovi.

autorka expozície: doc. Eva Cisárová-Mináriková
autor architektonického riešenia expozície: doc. Andrej Botek
foto: Jozef Schwarz

pamatna_izba_M_Hollosy_1pamatna_izba_M_Hollosy_2pamatna_izba_M_Hollosy_3pamatna_izba_M_Hollosy_4

pamatna_izba_M_Hollosy_detail_1pamatna_izba_M_Hollosy_detail_2pamatna_izba_M_Hollosy_detail_5pamatna_izba_M_Hollosy_detail_6

pamatna_izba_M_Hollosy_detail_4pamatna_izba_M_Hollosy_detail_3pamatna_izba_M_Hollosy_detail_7pamatna_izba_M_Hollosy_detail_8

Fotografie výšiviek

Krátka reportáž televízie LUX

Článok o výšivkách Márie Hollósy (Revue pre kultúrne dedičstvo Slovenska - Pamiatky a múzeá č. 1/2019, str. 34-43)