Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Odpadové hospodárstvo

natur pack banner

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2021 

Odvoz komunálneho odpadu (KO) sa uskutočňuje 1 x za 2 týždne.
Odvoz separovaného odpadu (SO) sa uskutočňuje 1x mesačne.

HARMONOGRAM ODVOZU KO a SO (331.83 kB) pre ulice: m.č. Jarná, Mlynská, Hájska, Štadiónová, Ľ. Štúra, Cintorínska, Vendelínska, Hviezdoslavova, Nová, Záhradná, Družstevná, Východná, Budovateľská, Hlboká, Severná, Lúčna, Slnečná, Veterná, Stromová, Alejová, Lipová, Poľná

HARMONOGRAM ODVOZU KO a SO (334.28 kB) pre ulice: m.č. Pác, Trnavská, Sokolská, M.Sch.Trnavského, J. Kubányiho, Bernolákova, M.R.Štefánika, Ľ.Pavetitša, Potočná, Nám.A.Hlinku, SNP, Kaplnská, M. Čulena, A. Sládkoviča, J. Fándlyho, Palárikova, Š. Moyzesa, ul. Šarloty Zičiovej, ul. Márie Hollósyovej

Informácia o zriadení zberného miesta na konáre a trávu v m.č. Pác (pdf, 106,26 kB)

Zberný dvor - ul. Štadiónová (pri futbalovom štadióne)

Otváracie hodiny

 • Pondelok:     16.30 - 19.00 h
 • Utorok:          zatvorené
 • Streda:          16.30 - 19.00 h
 • Štvrtok:          zatvorené
 • Piatok:           zatvorené
 • Sobota:          9.00 - 12.00 h  14.00 - 17.00 h

Každý návštevník zberného dvora v Cíferi je povinný preukázať sa dokladom totožnosti - občianskym preukazom.

Druh odpadu, ktorý je možné odovzdať na zbernom dvore:

 • papier, kartóny a lepenka
 • sklo všetky druhy okrem skla s drôtenou výplňou
 • šatstvo, odevy a textílie všetkých druhov
 • kyseliny, zásady a rozpúšťadlá /riedidlá/
 • fotochemické látky
 • pesticídy a ostatné postreky proti škodcom
 • žiarivky a ostatný odpad obsahujúci ortuť
 • jedlé oleje a tuky
 • motorové oleje, mazadlá a tuky
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky /olovo a pod./
 • cytotoxické, cytostatické a ostatné liečivá
 • batérie, akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia /televízory, chladničky, počítače a pod./
 • plasty všetkých druhov
 • kovy
 • biologicky rozložiteľný odpad /konáre, tráva, lístie a pod./
 • opotrebované pneumatiky
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 • zmiešané odpady zo stavieb okrem stavebnej sute (vybúrané okná, dvere, sanita, PVC a pod.)

Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk

Obec

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4