Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2022

natur pack banner

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2022

Odvoz komunálneho odpadu (KO) sa uskutočňuje 1 x za 2 týždne.
Odvoz separovaného odpadu (SO) sa uskutočňuje 1x mesačne.

HARMONOGRAM ODVOZU KO a SO pre ulice: m.č. Jarná, Mlynská, Hájska, Štadiónová, Ľ. Štúra, Cintorínska, Vendelínska, Hviezdoslavova, Nová, Záhradná, Družstevná, Východná, Budovateľská, Hlboká, Severná, Lúčna, Slnečná, Veterná, Stromová, Lipová, Poľná, Alejová

HARMONOGRAM ODVOZU KO a SO pre ulice: m.č. Pác, Trnavská, Sokolská, M.Sch.Trnavského, J. Kubányiho, Bernolákova, M.R.Štefánika, Ľ.Pavetitša, Potočná, Nám.A.Hlinku, SNP, Kaplnská, M. Čulena, A. Sládkoviča, J. Fándlyho, Palárikova, Š. Moyzesova, ul. Šarloty Zičiovej, ul. Márie Hollosyovej.

Vrecia a zberné nádoby z rodinných a bytových domov treba vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla.