Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Matica slovenská

Jesenné zvykoslovie na dedine - 19.9.2019

Dňa 19.09.2019 sa v malej sále OÚ v Cíferi uskutočnila beseda so známou etnologičkou Dr. Katarínou Nádaskou, ktorá pútavým spôsobom vysvetlila a porozprávala prítomným o zvykoch a tradíciách Slovákov v rôznych časových úsekoch života od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. Hovorila o tom, ako ľudia žili a čím sa živili, že ich živila ich práca, a tým najdôležitejším bolo pre nich pole a úroda. Týmto si vlastne pestovali vzťah k svojim slovenským koreňom. Návštevníkom sa stretnutie s etnologičkou veľmi páčilo, bolo poučné a zaujímavé.

FOTOGALÉRIA

Súťaž vo varení gulášu - 15.6.2019

Tradične aj v tomto roku sa MO MS v Cíferi zúčastnil na súťaži vo varení gulášu. Tímu, zloženému z členov výboru MO MS, sa podarilo uvariť vynikajúci guláš, ktorý zaslúžene získal 2. miesto v súťaži. Poďakovanie za tento úspech patrí všetkým zúčastneným členom a priaznivcom MO MS v Cífer, ktorí prišli súťažný tím podporiť.

foto: Viera Šmičkováfoto: Viera Šmičkováfoto: Viera Šmičkováfoto: Viera Šmičkováfoto: Viera Šmičkováfoto: Viera Šmičková

foto: Viera Šmičková

FOTOGALÉRIA

XX. SLOVÁCKY ROK Kyjov - 17.8.2019

FOTOGALÉRIA

Výročná členská schôdza

Dňa 4.5.2019 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Cíferi, kde sa bilancovali aktivity a práca členov MOMS v Cíferi. Zhromaždenie viedol predseda MOMS v Cíferi Ing. Dušan Lanák, ktorý zároveň privítal vzácnych hostí: Dr. Libušku Klučkovú, predsedníčku KR MOMS TT, Doc. Viliama Oberhausera, kandidáta na europoslanca a člena KR MOMS TT., Mons. Mgr. Jána Bučíka, starostu  Mgr. Maroša Sagana, hostí a predsedov miestnych odborov MS v Abraháme, Veľkých Uľanoch, no nechýbali ani hostia z Trnavy. Predseda MOMS oboznámil členov s programom a bilancoval kultúrne a spoločenské aktivity, na ktorých sa členovia v hojnom počte zúčastňovali. Vyzdvihol výbornú spoluprácu s Obecným úradom v Cíferi, starostom obce ako aj pracovníčok OÚ. Po bilancovaní aktivít predniesol predseda Ing. Lanák plán práce pre nastávajúci rok. V priebehu zhromaždenia sa o pohodu a dobrú náladu postarala Folklórna skupina Brezina a Brezinky z Boleráza. Celé zhromaždenie bolo ukončené hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Predseda MOMS v Cíferi poďakoval prítomným za hojnú účasť a poprial dobrú chuť k bohatému občerstveniu.

FOTOGALÉRIA

Výstava veľkonočných symbolov - 13.-14.4.2019

FOTOGALÉRIA

Matičná tanečná zábava - 2.2.2019

FOTOGALÉRIA

Výstava vianočných symbolov 15.-16.12.2019

FOTOGALÉRIA

Beseda s historikom Pavlom Dvořákom

FOTOGALÉRIA

Výročné zhromaždenie MO MS v Cíferi - 21.4.2018

FOTOGALÉRIA

Koncert skupiny Kollárovci - 7.4.2018

FOTOGALÉRIA

Výstava veľkonočných symbolov a bábik - 24.-25.3.2018

FOTOGALÉRIA