Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Záhradkári a vinári

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Cíferi – príďte medzi nás!

Milí Cíferčania, chceme sa Vám ako „spoluzáhradkárom“ pár slovami  predstaviť. Veríme, že sa dostávame do povedomia pravidelnými organizovanými akciami ako sú: Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, Výstava vín s medzinárodnou účasťou, Požehnanie mladých vín, Varenie guláša a účasťou aj na Vianočných trhoch. Nemenej samozrejme organizovaním rôznych poučných odborných prednášok. Každoročne organizujeme výlety, či už po blízkom okolí, alebo na Moravu. Pravidelne sa zúčastňujeme výstavy ovocia a  súťaže o najkrajšie jablko -  JAHRADA. Väčšinu akcií organizujeme v spolupráci s Obecným úradom Cífer. Chceme sa Vám všetkým v budúcnosti pravidelne prihovárať v Cíferských novinách rôznymi odbornými a aktuálnymi radami či už pre záhradkárov, alebo aj vinárov v rubrike pod názvom „Okienko pre záhradkárov “.

Teraz v krátkosti o histórii záhradkárskej organizácie, ktorej začiatky a činnosť až do súčasnosti sú zdokumentované slovami a fotografiami v našej kronike. Záhradkárska organizácia oficiálne vznikla vo februári 1957. Predchádzala tomu veľká aktivita ľudí žijúcich v Cíferi, ktorá sa datuje od roku 1900, kedy sa začali vysádzať ovocné stromy popri cestách ako „vetrolomy“. Treba spomenúť aj vdp. farára Pavetitša a správcu Ľudovej školy Žoldoša, ktorí v roku 1922 pred farou, chudobincom a školou zorganizovali sadenie stromov pod názvom „Sviatok sadenia stromov“. V tom období začali vznikať čerešňové, orechové a jabloňové aleje. Už dnes vieme, že z výsadby stromov a zo zlepšovania životného prostredia sa stala v Cíferi tradícia vďaka iniciatívnym a obetavým obyvateľom.

Oslovujeme týmto pestovateľov úžitkovej, či okrasnej záhrady, aby sa nám pochválili svojimi úspechmi. Radi prídeme medzi Vás a zverejníme fotografiu v našej pravidelnej rubrike, aby sa mohli všetci čitatelia novín tešiť a prípadne aj motivovať Vašimi úspechmi. V prípade záujmu o sprostredkovanie fotografie Vašej záhradky môžete volať na tel. č. 0910 901 881.

V súčasnosti má záhradkárska organizácia 64 členov a nielen žijúcich v Cíferi. Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov v Cíferi združuje záhradkárov, ale  pod jej krídla patrí aj  Klub vinárov, ktorého vznik môžeme považovať rok 1989, kedy bola prvá výstava vín v Cíferi. Vinári si víno dorábajú individuálne a v rámci svojich viníc pestujú bežné odrody. Zúčastňujú sa výstav vín po okolitých dedinách i v zahraničí – družobná obec Telnice, Brno, Břeclav.  Vína tento rok ako aj po minulé roky boli ocenené viacerými medailami. Od roku 2017 patríme do združenia  Malokarpatská vínna cesta (MVC). Pod bývalou Sokolovňou, terajšia Obecná pivnica má ZO SZZ Cífer svoju klubovňu. V týchto zrekonštruovaných priestoroch sa snažíme robiť akcie v rámci MVC, ako i pre Cíferčanov ,,Posedenie pri cíferskom vínku“.

Preto dovoľte sa pre dnešný deň rozlúčiť starou múdrosťou o víne:

Dobré víno robí dobrú krv,
dobrá krv robí dobrú náladu,
dobrá nálada prináša dobré myšlienky,
dobré myšlienky sa menia na dobré skutky,
dobré skutky robia človeka človekom.

Výbor ZO SZZ  Cífer

Klub vinárov