Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Parlamentné voľby 2023

Parlamentné voľby 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 30. septembra 2023
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Financovanie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


Informácie pre voliča:

Informácie pre voliča

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
  (Informácia pre voliča), alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu
  (Hlasovací preukaz).
  V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023 oznamujeme, elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je:  dobsovicova@cifer.sk

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov
  (Voľba poštou).

Hlasovanie do prenosnej schránky


Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície:

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidujúce politické strany, politické hnutia a koalície

Volebná kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023 oznamujeme, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je : dobsovicova@cifer.sk


Zodpovedná osoba za technicko-organizačné zabezpečenie volieb

Bc. Denisa Dobšovičová

tel.: +421 33 55 86 630
mobil: 0903 433 436
e-mail: dobsovicova@cifer.sk


Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky:

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 3
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 4
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 5