Obecný úrad

tel. 033 / 55 99 132
mob. 0911 940 637

matrika a dane: 033/55 86 630

sekretariat(zavináč)cifer.sk
 

adresa: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO: 00 31 23 47
DIČ: 2021133697

STRÁNKOVÉ HODINY 

Po 7.30 - 11.30   12.00 - 15.00 
Ut    nestránkový deň
Str   7.30 - 11.30   12.00 - 16.30
Št nestránkový deň 
Pia  7.30 - 11.30   12.00 - 13.00

KULTÚRA V ROKU 2019

2019 - Rok J. Bernadiča

Interaktívna mapa

interaktívna mapa

Mapový portál

katastrálne informáciemapový portál

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo

Google play

App store

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA V CÍFERI   ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KLUBU DÔCHODCOV V CÍFERI   ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV V CÍFERI
         

SPOLOK logo SPH
PRIATEĽOV
HUDBY

  pečaťOBČIANSKE ZDRUŽENIE
CZIFFER
  MIESTNY ODBOR
MATICE SLOVENSKEJ V CÍFERI

Organizácie a združenia v obci Cífer

Súčasný stav rozvoja obce Cífer a jeho miestnych častí Jarná a Pác vo všeobecnosti a v oblasti kultúry zvlášť je potrebné vnímať v ich historickom kontexte. Ideálnym východiskom preň je práca kolektívu autorov - monografia o Cíferi, ktorá vyšla v roku 1991 pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Cíferi. Vedúcou osobnosťou tohto kolektívu bol cíferský rodák Ing. Ladislav Bernadič. Vo svetle tohto diela, pre súčasný vysoký stupeň kultúrnych aktivít v našej obci, boli rozhodujúce bohaté tradície:

  • výšivkárstvo (Spolok Izabella s vedúcou výšivkárskej dielne v Cíferi Máriou Hollóssyovou, čestnou občiankou obce Cífer in memoriam),
  • ochotníckeho divadla, pestované vo vtedajších spolkoch (Mariánska kongregácia, Jednota Orol, TJ Sokol, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny odbor Matice slovenskej, Dramatický krúžok Janka Palárika a ďalšie),
  • dychovej hudby (jej zrod sa datuje na rozhraní 19. a 20. storočia. Najväčšie úspechy dosiahla koncom dvadsiateho a v tridsiatych rokoch minulého storočia v rámci Jednoty Orol, pod vedením kapelníka Ladislava Čechoviča),
  • speváckeho zboru (založený v roku 1935, pôsobí doteraz),
  • hudobne - folklórne tradície (ich nositeľom je t.č. Folklórna skupina Cífer),
  • ovocinárske (t.č. Zväz záhradkárov) a ďalšie.

Každé z nich by si zaslúžili osobitné spracovanie, resp. doplnenie nových poznatkov do vyššie spomenutej monografie. 
Spracované na základe podkladov MUDr. Viliama Hafnera

ŠK FO Cífer
TJ Sokol ZHZ
Šachový klub - krajské súťaže + súťaže družstiev SR

ZO Slov. zväzu záhradkárov v Cíferi
ZO SZTP a ZPCCH
Jednota dôchodcov na SK, MO v Cíferi
Klub dôchodcov v Cíferi
MO Matice Slovenskej v Cíferi
Spolok priateľov hudby

Cíferský spevácky zbor
Folklórna skupina Cífer

OZ Gocnog
OZ Pácan
OZ Pri Materskej škole Cífer

Združenie rodičov a priateľov pri ZDŠ (ZRPŠ)
Canis club Cífer
Poľovnícke združenie Ronava
ZO SZ Chovateľov

Farský úrad
OZ Spoločenstvo MICHAEL

OZ Cziffer