Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Druhý blok ZŠ Cífer

Pohľad na objekt šatní z Čulenovej ulice. Blok šatní bude prízemný objekt prepájajúci vstup do existujúcej budovy ZŠ a budovy športovej haly.

Predmetom projektu je výstavba Druhého bloku ZŠ Cífer pre 250 žiakov a Bloku šatní ZŠ Cífer.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 189 923,21 EUR
Stav projektu: Administratívna kontrola žiadosť o NFP na ministerstve školstva.

Názov projektu:           Druhý blok ZŠ Cífer

Dĺžka trvania:              21 mesiacov (z toho stavebné práce 18 mesiacov)

Nazov programu:         Plán obnovy a odolnosti

Názov výzvy:                Zvýšenie kapacít základných škôl

Kód výzvy:                   07I02-20-V02

Investícia:                    Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry  

Celkové oprávnené výdavky projektu:            3 189 923,21 EUR           

Celkové stavebné náklady:                              2 938 881,46 EUR   

Materiálno tech. vybavenie jedálne:                    84 181,01 EUR

Materiálno tech. vybavenie interiérové:               87 361,14 EUR

          

Popis projektu   

Hlavným cieľom projektu pod názvom: "Druhý blok ZŠ Cífer" je rozšírenie kapacity základnej školy v Cíferi, v ktorej počet žiakov presahuje kapacitné možnosti a podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu.
Realizácia projektu a dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude zabezpečená aktivitami:


Hlavná aktivita projektu:
HA1 Výstavba nových objektov základnej školy (nová štvorpodlažná budova školy)

Vedľajšie aktivity projektu:
VA1 Vybudovanie pridruženej infraštruktúry (jedáleň - prízemná časť novej budovy školy a nová prízemná budova šatní)
VA2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia (vybavenie jedálne a výdajne stravy a vybavenie interiéru novej budovy školy a šatní)

Predmetom projektu je vybudovanie nového objektu ZŠ, vybudovanie pridruženej infraštruktúry (výdajňa stravy s jedálňou a blok šatní) a obstaranie vnútorného vybavenia pre
plnohodnotné zabezpečenie vzdelávacieho procesu žiakov. Obec Cífer patrí medzi oprávnené lokality v okrese Trnava v Trnavskom kraji a podľa analýzy je nevyhnutné navýšiť kapacitu základnej školy o 10 kmeňových nových tried, čím sa zvýši kapacita o 250 žiakov.

Prílohy

Druhý blok ZŠ Cífer - situácia

1 sit.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 788,15 kB

Druhý blok ZŠ Cífer - Prízemie

2 1.np.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,31 kB

Druhý blok ZŠ Cífer - typické poschodie

3 2.np.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,26 kB

Druhý blok ZŠ Cífer - Rez

7 rezy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,12 kB

Druhý blok ZŠ Cífer - Pohľad 1

9 pohl č.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,22 kB

Druhý blok ZŠ Cífer - Pohľad 2

10 pohl z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,23 kB

Druhý blok ZŠ Cífer - Pohľad 3

11 pohl p.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,04 kB

Druhý blok ZŠ Cífer - Pohľad 4

12 pohl ľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,43 kB

Blok šatní ZŠ Cífer - situácia

v.č.1_Situácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB

Blok šatní ZŠ Cífer - Prízemie

v.č.8_Pôdorys 1.NP-navrhovaný stav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB

Blok šatní ZŠ Cífer - Rez A

v.č.10_Rez A-A-navrhovaný stav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB

Blok šatní ZŠ Cífer - Rez B

v.č.11_Rez B-B-navrhovaný stav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB

Blok šatní ZŠ Cífer - Pohľad severný

v.č.13_Pohlad severný-navrhovaný stav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB
Dátum vloženia: 14. 7. 2023 16:30
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2023 13:37
Autor: Obec Cífer 4