Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Modernizácia ZŠ Cífer

Atletická dráha

Projekt zameraný na dobudovanie a modernizáciu areálu ZŠ vrátane športovísk, zabezpečenie bezbariérovosti budovy ZŠ a vybavenie odborných učební.

Názov projektu:           Modernizácia ZŠ Cífer

Nazov programu:         401000 - SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Názov výzvy:                Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu amodernizáciu základných škôl

Kód výzvy:                   PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

Kód žiadosti:               NFP401402DTZ2

Dĺžka trvania:              18 mesiacov

Celkové oprávnené výdavky projektu:             1 274 972,84 EUR   (100%)

Požadovaná výška dotácie:                              1 172 975,01 EUR   (92%)

Spolufinancovanie obce:                                     101 997,83 EUR   (8%)

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je: "Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania a rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania online vzdelávanie v Základnej škole Cífer"

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 4 hlavných aktivít:

HA1 Debarierizácia školy a školských zariadení

        • SO06 VÝŤAH (v súčasnej budove školy)

HA2 Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie školy a školských zariadení

         • SO01 PARKOVISKO S PRÍSTUPOVOU KOMUNIKÁCIOU

         • SO02 CHILLOUT ZÓNA

         • SO03 SPEVNENÉ PLOCHY AREÁLU ZŠ

         • SO05 CYKLOPRÍSTREŠOK

HA3 Budovanie / modernizácia učební vrátane vonkajších

         • SO04 EXTERIEROVÁ UČEBŇA

         • Materiálovo-technické vybavenie pre 2 IKT učebne

HA4 Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

         • ATLETICKÁ DRÁHA S DOSKOČISKOM

         • OSVETLENIE ATLETICKEJ DRÁHY S DOSKOČISKOM

         • BASKETBALOVÉ A TENISOVÉ IHRISKO

 

 

 

 

 

Prílohy

Atletická dráha s basketbalovým a tenisovým ihriskom

PD_Cifer_ Draha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 785,6 kB

Parkovisko s prístupovou komunikáciou

CIFER_~4.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 852,19 kB

Chillout zóna

Cifer_SO02_chillout_ZS_DSP_02_PODROBNA_SITUACIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB

Spevnené plochy - nový chodník z Čulenovej ul.

CIFER_~3.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB

Exteriérová učebňa

CIFER_~4.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,6 kB

Cykloprístrešok - rozšírenie kapacity parkovania bicyklov

Cifer_SO05_cyklopristresok_ZS_DSP_02_PODROBNA_SITUACIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,26 kB
Dátum vloženia: 17. 10. 2023 15:43
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 10. 2023 16:14
Autor: Obec Cífer 4