Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa (Cífer - Pác, MČ Pác)

Výstavba v MČ Pác v roku 2019

Úsek z obce Cífer do MČ Pác a úsek v MČ Pác (smer na Slovenskú Novú Ves)
Celkové náklady projektu: 387 436,28 EUR
Stav projektu: V realizácii, prebieha zmenové konanie a následne dokončenie stavby.

Názov projektu:               Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa (cyklotrasa z Trnavskej ulice, cez štátnu cestu Senec-Trnava, smerom na Pác a v miestnej časti Pác)

Kód projektu:                  NFP302010M411

Dĺžka trvania:                 

Začiatok realizácie:         08/2019

Ukončenie realizácie:     

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kód výzvy:                       IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:            387 436,28 EUR

Z toho výška dotácie:     368 064,41 EUR

Spoluúčasť obce:              19 371,81 EUR

 

Popis projektu:

Cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy v obci Cífer, zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás v obci Cífer, nadväzujúcej infraštruktúry (parkovacích miest pre bicykle a úschovne bicyklov) a realizáciou opatrení na upokojovanie dopravy.

Vrámci tejto etapy sa buduje cyklotrasa vedúca z Trnavskej ulice (koniec 1. etapy) popri plote bývalých hydinární, krížom cez štátnu cestu Senec - Trnava, smerom na Pác popri ceste č. 1285, cez celú miestnu časť Pác, až po kúpalisko Pác.

Prílohy

Celková situácia

C- Celková situácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 969,39 kB

Súhrnná technická správa

B-Súhrnná technická správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,57 kB
Dátum vloženia: 22. 6. 2022 10:54
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2022 18:50
Autor: Obec Cífer 4

Samospráva

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4