Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Cyklotrasy v obci Cífer - 4. etapa (SNP – Vendelínska)

Publicita

Úsek na ulici SNP (od Záhradnej po odbočku na Vendelínsku), úsek na Vendelínskej po križovatku pri Sokolovni vrátane úpravy dopravných pomerov v križovatke.
Celkové náklady projektu: 230 565,31 EUR
Stav projektu: prebieha realizácia

Názov projektu:              Cyklotrasy v obci Cífer – 4. etapa (SNP – Vendelínska)

Kód projektu:                  NFP302010AWQ2

Dĺžka trvania:                 6 mesiacov

Začiatok realizácie:         04/2023

Ukončenie realizácie:      10/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy:                       IROP-PO1-SC122-2020-59

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:             230 565,31 EUR

Z toho výška dotácie:      219 037,04 EUR (95%)

Spoluúčasť obce:              11 528,27 EUR

 

Popis projektu:  Projekt pozostáva z

1. vybudovania telesa zlúčenej cestičky pre peších a cyklistov v úseku ulice SNP od Záhradnej po Vendelínsku ulicu a po ľavej strane Vendelínskej ulice až po križovatku M.R.štefánika – Moyzesova – Sokolská – Bernolákova - Vendelínska.

Prehľad technických parametrov dopravného koridoru:
  • kategória komunikácie                           samostatná cyklistická cestička
  • návrhová rýchlosť                                   25 km/h
  • šírkové usporiadanie                               jazdné pruhy 2x 1,25m
  • šírka                                                        2,25m
  • šírka zeleného odvodňovacieho pásu     1,00m

 

2. vybudovania prvkov na upokojenia dopravy na križovatke M.R.štefánika – Moyzesova – Sokolská – Bernolákova - Vendelínska.

Navrhuje sa frézovanie hr.5cm exitujúceho povrchu pre vyrovnanie nerovností  následné položenie 5 cm novej asfaltovej vrstvy. Upokonie dopravy docielim usporiadaním zložitej križovatky vložením jedného smerovacieho a jedného ochranného ostrovčeka pre chodcov. Zároveň bol zvyšný dopravný tieň križovatky zvýraznený použitím betónovej zámkovej dlažby.

.

Prílohy

Technická správa

01_Technická správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,44 kB

Situácia širších vzťahov

02_Situácia širších vzťahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,55 kB

Situácia 2.1 (ul. SNP)

03_Situácia 2.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 656,26 kB

Situácia 2.2 (ul.Vendelínska+ križovatka)

04_Situácia 2.2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 852,22 kB
Dátum vloženia: 28. 4. 2022 16:10
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 7. 2023 16:25
Autor: Obec Cífer 4