Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Druhý blok ZŠ Cífer

Druhý blok ZŠ Cífer 4

Získali sme dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu Druhého bloku ZŠ Cífer pre 250 žiakov, Bloku šatní, jedálne a výdajne stravy pre ZŠ Cífer.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 189 923,21 EUR
Stav projektu: Príprava stavby

Názov projektu:           Druhý blok ZŠ Cífer

Začiatok:                      02/2024

Dĺžka trvania:              21 mesiacov (z toho stavebné práce 18 mesiacov)

Nazov programu:         Plán obnovy a odolnosti

Názov výzvy:                Zvýšenie kapacít základných škôl

Kód výzvy:                   07I02-20-V02

Investícia:                    Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry  

Celkové oprávnené výdavky projektu:            3 189 923,21 EUR           

Celkové stavebné náklady:                              2 938 881,46 EUR   

Materiálno tech. vybavenie jedálne:                    84 181,01 EUR

Materiálno tech. vybavenie interiérové:               87 361,14 EUR

Dotácia financuje náklady vo výške 100% celkových oprávenených výdavkov.         

Popis projektu   

Hlavným cieľom projektu pod názvom: "Druhý blok ZŠ Cífer" je rozšírenie kapacity základnej školy v Cíferi, v ktorej počet žiakov presahuje kapacitné možnosti a podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu.
Realizácia projektu a dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude zabezpečená aktivitami:


Hlavná aktivita projektu:
HA1 Výstavba nových objektov základnej školy (nová štvorpodlažná budova školy)

Vedľajšie aktivity projektu:
VA1 Vybudovanie pridruženej infraštruktúry (jedáleň - prízemná časť novej budovy školy a nová prízemná budova šatní)
VA2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia (vybavenie jedálne a výdajne stravy a vybavenie interiéru novej budovy školy a šatní)

Predmetom projektu je vybudovanie nového objektu ZŠ, vybudovanie pridruženej infraštruktúry (výdajňa stravy s jedálňou a blok šatní) a obstaranie vnútorného vybavenia pre
plnohodnotné zabezpečenie vzdelávacieho procesu žiakov. Obec Cífer patrí medzi oprávnené lokality v okrese Trnava v Trnavskom kraji a podľa analýzy je nevyhnutné navýšiť kapacitu základnej školy o 10 kmeňových nových tried, čím sa zvýši kapacita o 250 žiakov.

Dátum vloženia: 17. 10. 2023 15:07
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 2. 2024 14:33
Autor: Obec Cífer 4