Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Obnova zvonice v MČ Pác

Zvonica Pác - stav pred obnovou objektu, 2019

Zvonica v MČ Pác je pamätihodnosťou obce Cífer postavená (v jej súčasnej podobe) údajne v roku 1906.
Obec Cífer od roku 2019 pracuje na jej celkovej obnove, ktorá prebieha v niekoľkých etapách.
Stav projektu: ukončené prvé tri etapy

Názov projektu:                 Obnova zvonice v MČ Pác

Dĺžka trvania:                   

Začiatok realizácie:          2019

Ukončenie realizácie:       

Zdroje financovania:          Mikroregión 11 Plus, obec Cífer, rôzne

Celkové náklady:              

Z toho výška dotácie:       

Spoluúčasť obce:              

 

Popis projektu:         

Obnova zvonice prebieha od roku 2019 vo viacerých etapách:

   1. Meranie posunu, kopaná sonda a statický posudok s návrhom sanácie (2019)

Objekt zvonice sa počas posledných rokov začal z neznámych príčin nakláňať. Z tohoto dôvodu bolo v roku 2019 zrealizované veľmi presné geodetické meranie, ktoré potvrdilo stále prebiehajúce pohyby objektu. Aby sa zistila príčina, zrealizovala sa pri klesajúcom rohu kopaná sonda s následným posudkom statika (Ing. Marián Rímeš). Tiež sa vykonala kamerová skúška kanalizačného potrubia v blízkosti objektu, ale žiadna zjavná príčina tohoto typu sa nepreukázala.

Na odporúčanie statika (Ing. Kramarčík) sa preto zrealizovala úprava spodnej stavby a okolia okolia objektu, ktorá zamedzí prenikaniu povrchových vôd ku základom objektu a zároveň odvedie maximum zrážkových vôd preč od objetu.

   2. Utesnenie spodnej stavby (2021)

Spodná stavba zvonice sa odkopala do hĺbky 50cm pod okolitý terén a utesnila sa vrstvou čistého hutneného ílu. Toto oparenie zamedzí prenikaniu zrážkovej vody do základov objektu.

   3. Odvedenie zrážkovej vody z okolia objektu (2021)

V okolí zvonice sa v minulosti aj súčasnosti stále nachádza niekoľko zdrojov zrážkovej vody, ktorých prítomnosť v blízkosti zvonice môže byť príčinou pohybu objektu (priľahlá cesta, umiestnenie objektu v údolnej časti obce - stekajúca voda z komunikácie, rodinný dom bez dažďových zvodov priamo za objektom zvonice - voda stekala zo strechy priamo na terén a ku zvonici - od roku 2021 neaktuálne).  Preto sa na odporúčanie statika upraví okolie zvonice tak, aby sa čo najviac zrážkových vôd zachytilo do žľabov a odviedlo bo bezpečnej vzdialenosti od objektu. Problém vody z priľahlej cesty a cyklotrasy sa vyriešil zabudovaním žľaboviek a žľabov na odvod dažďovej vody do vsakov mimo okolia zvonice.

   4. Obnova strechy (2022)

Strecha zvonice je pokrytá cementovou mazaninou, na viacerých miestach praská a opadáva.  Obnova bude pozostávať z aplikácie sanačného omietkového systému Mape-Antique vo viacerých krokoch: spevnenie podkladu, aplikácia sanačnej omietky, prednástrek a fasádna farba, prípadne ešte hydrofobizačný náter (nástrek). Vrámci obnovy strechy bude obnovený aj kríž na jej vrchole.

  5. Obnova fasády

Objekt zvonice sa zachoval z neznámych príčin nedokončený, bez omietky. Vieme to po prvé podľa toho, že tento typ plných tehál nebol určený ako pohľadový a po druhé podľa toho, že drobné sakrálne ale aj profánne objekty v tomto regióne z daného obdobia neboli ponechávané neomietnuté.

Murivo zvonice z vonkajšej strany má na niektorých miestach vplyvom odstrekujúcej vody a vlpyvom vtáctva vydrbenú maltu v škárach a na strane vchodu sa nachádza zvislá trhlina v murive, ktorá vznikla vplyvom poklesu rohu zvonice a poškodila ako rímsu tak aj okenný otvor a záklenok vstupných dverí. Podľa návrhu statika bude táto trhlna vyspravená, poškodené murivo premurované a vyklinované. Následne sa aplikuje sanačný omietkový systém Mape-Antique.

   6. Okenné a dverné výplne

V ďalšom kroku sa napevno osadia nové dubové žalúziové ozvučnice do okien a vstupné dvere do prispôsobenej zárubne. Okná sa opatria sieťami proti vtáctvu, nakoľko vyjedaním malty silno poškodilo špáry aj vo vnútri objektu.

   7. Interiér a zvonová stolica

Steny zvnútra zvonice sa ponechajú bez omietky. Vyspravia sa len špáry. Komplexnou obnovou prejde zvonová stolica so zvonom na ručné zvonenie. Niektoré časti je potrebné úplne vymeniť a niektoré len očistiť a repasovať.

   8. Finálna úprava okolia, výsadby a mobiliár

Okolie zvonice bude upravené ako mlatová plocha obkolesená záhomni s okrasnou zeleňou. V blízkosti bude osadená lavička a informačná tabuľa.

Prílohy

Pôdorys zvonice - súčasný stav

04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB

Fasády zvonice, poškodenie, súčasný stav

05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 956,82 kB

Rez - návrh

09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,59 kB

Pohľady - návrh

10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,18 MB

Vizualizácie - návrh

13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,63 MB
Dátum vloženia: 31. 5. 2022 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 6. 2022 14:22
Autor: Obec Cífer 4

Samospráva

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4