Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Cífer (parčík na Záhradnej)

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Cífer (parčík na Záhradnej)

Vrámci projektu sa vybuduje detské ihrisko, fitness ihrisko a oddychová drevená terasa, vysadia sa trvalkové záhony a izolačná zeleň a vymení sa nepriepustná dlažba za priepustnú na priľahlých parkoviskách.
Celkové náklady: 215 861,32 EUR
Stav: Kontrola VO na VÚC, následne realizácia

Názov projektu:               Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Cífer

Kód projektu:                  302041BDS7

Začiatok realizácie:         03/2022

Ukončenie realizácie:      07/2022

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

Kód výzvy:                       IROP-PO4-SC431-2021-65

Operačný program:         302000 - Integrálny regionálny operačný program

Prioritná os:                    302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Konkrétny cieľ:               302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku.

Celkové náklady:             215 861,32 EUR

Z toho výška dotácie:      205 068,25 EUR

Spoluúčasť obce:               10 793,07 EUR

 

Popis projektu

Cieľom projektu je revitalizácia a vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry vo vnútrobloku na Záhradnej ulici.

Projekt pozostáva z nasledovných častí:

  • vybudovanie športovo-rekreačných prvkov v parku pri bytovkách (detské ihriskom fitness ihrisko, drevená terasa, mobiliár) – 311,3 m3
  • výmena povrchu parkovísk z nepriepustnej dlažby za povrch zo vsakovacej dlažby – 661,6 m2
  • sadové úpravy – revitalizácia trávnatých plôch, položenie mačinového trávnika v okolí detského ihriska a fitness, výsadba líniovej izolačnej zelene, výsadba trvalkových záhonov, ošetrenie a dosadenie existujúcej zelene, úprava okolia drevín - 1285,23 m2

Prílohy

Súhrnná technická správa

B_Súhrnná technická správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,26 kB

Športovo-rekreačné prvky - situácia

D.1_2_pôdorys_novýstav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,66 kB

Výmena povrchu parkovísk - situácia

D.2.3_SIT-NAVRHOVANÝ STAV_R00.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB

Sadové úpravy - situácia

D.3.3 Návrh výsadieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,1 kB
Dátum vloženia: 28. 4. 2022 13:10
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2022 14:44
Autor: Obec Cífer 4

Samospráva

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4