Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

Vizualizácia areálu Archeoparku

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
https://www.sk-cz.eu/
Projekt slovensko-českej cezhraničnej spolupráce zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.
Stav projektu: administratívne ukončenie

Názov projektu:               Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

Kód projektu:                  304021CKV5

Web projektu:                 https://spolecnededictvi.eu/  (uvádza sa do prevádzky)

Projektový FB profil:       https://www.facebook.com/profile.php?id=100092727783484

 

Popis projektu:

Archeologické nálezisko rímsko-germánskej usadlosti na Páci je medzi odbornou verejnosťou pojmom, ale bežnému laikovi bolo doteraz neznáme. A pritom ide o lokalitu podobného významu ako Gerulata v Rusovciach alebo rakúsky Petronell-Carnuntum. A to už mnohým ľuďom niečo napovedá. Bola by škoda ukrývať takéto vzácnosti zakopané pod zemou. Preto padlo rozhodnutie "preniesť" časť usadlosti na nové miesto neďaleko skutočného náleziska a vybudovať ju do 3D podoby. Vznikol Archeopark Cífer - Pác.

V priestoroch Archeoparku budete môcť zažiť živú históriu rímsko-germánskej osady, ktorá sa na Páci nachádzala, ochutnať život rímskych légií na našom území, vyskúšať si rôzne zručnosti obyvateľstva dávnych dôb, ochutnať dobovú kuchyňu, ....

Pútavá interaktívna expozícia vedľajšieho mlyna vás vtiahne a premelie históriou od neolitu až po veľkomoravské obdobie. Čakajú vás zaujímavé exponáty, pútavý výklad, prechádzka po Záhrade našich predkov a ďalšie zážitky.

Zrelaxovať môžete na blízkom náučnom archeologickom chodníku popri potoku Gidra v tieni stromov, s výhľadom do okolitej krajiny.

Druhú polovicu dobrodružstva zažijete v moravskej obci Modrá, kde vznikla unikátna Klenotnica Veľkej Moravy. Jej výnimočný priestor a vzácne poklady objavíte v podzemí Archeoskanzenu Modrá.

https://www.archeoskanzen.cz/o-archeoskanzenu/klenotnice

https://www.youtube.com/watch?v=clYCifEEesY

Toto všetko prepukne už na jar tohto roku.

 

Publikovali o nás.

https://archeol.sav.sk/index.php/2023/07/06/projekt-spolocne-dedicstvo-od-rimanov-po-klenoty-velkej-moravy/

Projekt bol zrealizovaný vďaka operačnému programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v roku 2023. Spoločnou výzvou si prešli dvaja partneri, obec Modrá a obec Cífer spolu s odborníkmi z Moravského zemského muzea v Brne a z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Vrámci projektu boli zrealizované nasledovné stavby a ich expozície:

  • Rekonštrukcia objektu Mlyna na múzeum a vybavenie jeho expozície Od prvých roľníkov po Veľkú Moravu (Cífer - Pác).
  • Vybudovanie Archeoparku Cífer - Pác (Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti) a vybavenie jeho expozície Germáni a Rimania.
  • Vybudovanie Náučného archeologického prírodného chodníka Cífer - Pác a vybavenie jeho expozície Cesta do minulosti (náučné informačné tabule a pozorovateľňa vtáctva Hniezdo).
  • Vybudovanie Klenotnice Veľkej Moravy v Archeoskanzene Modrá (CZ) a vybavenie expozície pre vzácne nálezy z obdobia Veľkej Moravy.

Cieľom neboli len stavby, ale spoločný ucelený produkt cestovného ruchu, ktorého sú súčasťou a ktorý predstaví širokej verejnosti poklady spoločného kultúrneho dedičstva.

 

Dĺžka trvania:                  12 mesiacov

Začiatok realizácie:         08/2022

Ukončenie realizácie:     12/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy:                       INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Operačný program:         Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný:          Európskym fondom regionálneho rozvoja

Prioritná os:                    2. Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita:         Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Špecifický cieľ:               2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

Celkové oprávnené výdavky:                  3 990 275,43 EUR

Z toho výška dotácie:                             3 391 734,11 EUR

Vedúci partner obec Cífer (VP)

Celkový rozpočet projektu:                    2 188 486,43 EUR,  z toho:

 - Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:        1 860 213,46 EUR  (85%)

 - Spolufinancovanie zo štát.rozpočtu SR: 218 848,64 EUR  (10%)

 - Vlastné zdroje VP:                                  109 424,33 EUR  (5%)

Hlavný cezhraničný partner obec Modrá (HCP)

Celkový rozpočet projektu:                    1 801 789,00 EUR,  z toho:

 - Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:        1 531 520,65 EUR  (85%)

 - Spolufinancovanie zo štát.rozpočtu ČR:  90 089,45 EUR  (5%)

 - Vlastné zdroje HCP:                               180 178,90 EUR  (10%)

Hlavným zámerom projektu je vybudovať novú a dobudovať existujúcu kultúrnu infraštruktúru v lokalitách Cífer-Pác (SK) a Modrá (CZ) s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti cezhraničného územia zhodnotením a využívaním potenciálu kultúrneho dedičstva dávnych časov s pozitívnym spoločenským, ekonomickým a územným dopadom pre obyvateľov a návštevníkov na unikátnom území - prvom spoločnom území Čechov a Slovákov. Tento zámer bude dosiahnutý vytvorením komplexnej infraštruktúry dvoch archeoparkov s jedinečným konceptom expozícií a využitím nových technológií a poznatkov modernej archeológie, uchovávania a interpretácie spoločného kultúrneho dedičstva.
Našim spoločným cieľom je vytvoriť v budúcnosti sieť archeoparkov a archeologických lokalít so spoločnou vizuálnou identitou, štandardom  služieb a prezentácie najnovších výsledkov výskumov. Umožniť tak obyvateľom a návštevníkom spoznávať históriu novým spôsobom a aktívnejšie.

Dátum vloženia: 28. 3. 2023 17:47
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 2. 2024 12:42
Autor: Obec Cífer 4