Cífer - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zobrazeno 391-420 z 435
Výsledky volieb 1

Výsledky volieb

Dátum: 11. 11. 2018

Miestna volebná komisia v Cíferi vyhlasuje výsledky volieb v obci Cífer vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018...

Hľadá sa zdravotná sestra do ambulancie v Báhoni

Dátum: 8. 10. 2018

MUDr. Drahoslava Štibrányová, všeobecná lekárka pre dospelých, hľadá zdravotnú sestru na polovičný úväzok do ambulancie v Báhoni. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie osobne v ambulancii alebo na telefónnom čísle 033/6455 154 cez ordinačné hodiny.

Odstávka plynu - dnes 26.9.2018

Dátum: 26. 9. 2018

Slovenský plynárenský priemysel a.s. oznamuje, že momentálne je odstavená dodávka plynu na uliciach Severná, Mlynská, Hájska... a na všetkých uliciach za koľajnicami vrátane miestnej časti Jarná. Na závade sa intenzívne pracuje, mala by byť odstránená dnes.

#

Cvičenie jogy v Cíferi - každý štvrtok o 18.30 h

Dátum: 17. 9. 2018

Oznamujeme záujemcom o cvičenie jogy, že cvičenia budú bývať každý štvrtok o 18.30 h v malej telocvični pri Základnej škole v Cíferi. Cvičí sa pod vedením certifikovaného učiteľa jogy s dlhoročnou praxou.

Kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia v obci Cífer – v roku 2018

Dátum: 9. 8. 2018

Tento miničlánok vznikol ako reakcia na diskusiu na obecnom facebooku.

Štatistické zisťovanie v domácnostiach v Cíferi

Dátum: 9. 8. 2018

v texte nižšie je oznam Štatistického úradu SR

Súťaž o najkrajšiu ulicu obce Cífer

Dátum: 17. 7. 2018

vyhlásenie víťaznej ulice bude počas cíferských hodov 2018

Zákaz vyvážania odpadu v m.č. Pác

Dátum: 12. 6. 2018

Upozorňujeme občanov v miestnej časti Pác, že je zakázané voziť akýkoľvek odpad na parkovisko pri cintoríne. Drevený odpad, konáre aj trávu môžu občania voziť na družstevné kompostovisko za cintorínom. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam o plombovaní smetných nádob 1

Oznam o plombovaní smetných nádob

Dátum: 21. 5. 2018

Oznamujeme občanom, že nádoby na komunálny odpad pred všetkými rodinnými domami a bytovými domami v obci budú označené špeciálnymi plombami. Smetné nádoby sa budú označovať plombami kvôli správnej evidencii...


Predaj Cíferských novín

Dátum: 15. 5. 2018

Oznamujeme vám, že sú v predaji nové CÍFERSKÉ NOVINY č. 02/2018.
Tento dvojmesačník si môžete zakúpiť v cene 0,70 €  na týchto distribučných miestach:
Obecný úrad v Cíferi (počas úradných hodín),
Čerpacia stanica ŠMALL,
Predajňa Praktik Cífer,
Papiernictvo Jana Silná (pri pošte),
Drogéria Jana Silná.

Cestovné poriadky od 6.5.2018 - autobus. doprava Slovak Lines a.s.

Dátum: 2. 5. 2018

Spoločnosť Slovak Lines a.s. mení cestovné poriadky autobusov od 6.5.2018, týka sa to aj autobusov v našej obci. Cestovné poriadky nájdete po rozkliknutí tohto oznamu.

Odpisy stavu vodomerov

Dátum: 16. 4. 2018

Spoločnosť TAVOS, a.s. oznamuje, že od stredy 18. apríla 2018 bude uskutočňovať odpis stavu vodomerov v týchto uliciach:
Trnavská, Sokolská, Bernoláková, Potočná, Ľ. Pavetitša, Ľ. Štúra, Cintorínska, SNP, Vendelínska, Nám. A. Hlinku, Čulenova, Kaplnská, Š. Moyzesa.

Zubná ambulancia - DOVOLENKA - 3.-9.4.2018

Dátum: 3. 4. 2018

dovolenka od 3.4. do 9.4.2018

Predaj Cíferských novín 1

Predaj Cíferských novín

Dátum: 22. 3. 2018

Oznamujeme vám, že od soboty 24. marca 2018 budú v predaji nové CÍFERSKÉ NOVINY.
Tento dvojmesačník si môžete zakúpiť v cene 0,70 €  na týchto distribučných miestach:
Obecný úrad v Cíferi (počas úradných hodín),
Čerpacia stanica ŠMALL,
Predajňa Praktik Cífer,
Papiernictvo Jana Silná (pri pošte),
Drogéria Jana Silná.

Cvičenie jogy v Cíferi

Dátum: 13. 3. 2018

Pravidelné cvičenia jogy v Cíferi, pod vedením skúseného certifikovaného učiteľa, sa konajú každý štvrtok o 18.00 h v malej telocvični pri ZŠ v Cíferi. Cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie. Treba si priniesť pohodlné oblečenie a podložku na cvičenie (karimatku).

Doručovanie rozhodnutí do elektronickej schránky - pre právnické osoby

Dátum: 28. 2. 2018

Dovoľujeme si upozorniť všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, že Obec Cífer už doručuje všetky rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2018, ako aj rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 výhradne do elektronickej schránky adresáta na portáli www.slovensko.sk.
Viac informácií nájdete na úradnej tabuli, link uvedený nižšie.

Výstava vín - Výsledky hodnotenia odbornou porotou

Dátum: 5. 2. 2018

V piatok 2.2.2018 bolo hodnotenie vín - degustácia. Výsledky nájdete v priloženom súbore.

Harmonogram odvozu odpadu v roku 2018 + informácie o separovanom odpade

Dátum: 17. 1. 2018

Harmonogram odvozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018. V texte ďalej sú uvedené zmeny zberu separovaného odpadu v roku 2018...

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba doručiť do konca januára 2018

Dátum: 8. 1. 2018

podanie daňového priznania, oslobodenie od poplatku za komunálne odpady

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

Dátum: 8. 1. 2018

Poruchy rozhlasu a verejného osvetlenia
hláste na sekretariáte Obecného úradu v Cíferi t.č.:033/5599132, 0911 940 637, sekretariat@cifer.sk.

Oznam pre seniorov - Zvýšte opatrnosť

Dátum: 9. 10. 2017

od policajného zboru

20. ročník Jesenného cyklu koncertov v Cíferi 1

20. ročník Jesenného cyklu koncertov v Cíferi

Dátum: 28. 8. 2017

bližšie informácie na priloženom plagáte

Evidencia a zoznam psov v obci Cífer

Dátum: 7. 8. 2017

zoznam psov - aktuálne ku dňu 16.8.2017 - nájdete na úradnej tabuli

Súťaž Cíferský fotoobjektív 2017 - do 15.9.2017

Dátum: 2. 8. 2017

o najkrajšiu fotografiu Cífera, Páce, Jarnej

Oznam pre obyvateľov z Hviezdoslavovej ul.

Dátum: 31. 7. 2017

Z dôvodu výkopových prác nie je umožnené parkovanie pred domami na Hviezdoslavovej ulici, preto môžu obyvatelia parkovať od 20.00 h večer do 7.00 ráno pred Obvodným oddelením Polície na ul. SNP (nakoľko parkovisko pred reštauráciou Lipa je preplnené).

Odstávka pitnej vody v Cíferi v stredu19.júla  a štvrtok 20.júla 1

Odstávka pitnej vody v Cíferi v stredu19.júla a štvrtok 20.júla

Dátum: 17. 7. 2017

dlhodobo plánovaná údržba vodného zdroja

Výzva OZ Cziffer - cíferské výšivky

Dátum: 14. 6. 2017

OZ Cziffer v rámci nového projektu Cíferská výšivka pripravuje publikáciu s cíferskými mustrami, vzormi na vyšívanie krojových súčastí.
Prosíme všetkých občanov, ktorí máte vzory na vyšívanie cíferského kroja, aby ste ich zapožičali na nafotenie. Kontaktovať môžete Dagmar Strakovú, 0903 283 170 alebo dagmarstrakova@hotmail.com.

Prerušenie distribúcie elektriny - 27.6. a 4.7.2017

Dátum: 31. 5. 2017

Západoslovenská distribučná, a.s. informuje o odstávkach elektriny...

Oznam k výkopovým prácam v obci

Dátum: 3. 5. 2017

V apríli sa začali dve veľké modernizačné investičné akcie spoločnosti ZSE – správcu sietí elektrického vedenia. Prvá na ulici Štadiónovej, kde sa do výkopu uloží prívod vysokého napätia do novej trafostanice pri štadióne. Druhá v centre obce, na uliciach Cintorínska, Bernolákova, Vendelínska, SNP a Hviezdoslavova, kde dôjde k uloženiu elektrického vedenia do zeme. Na túto akciu nadviaže obecná investičná akcia spočívajúca v uložení elektrického vedenia verejného osvetlenia do výkopu realizovaného ZSE a osadení nových kovových stĺpov osvetlenia. Staré betónové elektrické stĺpy budú následne odstránené, čím sa zásadne zlepší vzhľad ulíc ako aj bezpečnosť obyvateľov. Hoci ide o ďalšie z početných veľkých rozkopávok v obci, prínos tejto investície pre obec a jej obyvateľov je nespochybniteľný. Obec s týmito prácami súhlasila za podmienky, že všetky komunikácie, chodníky a vjazdy sa budú riešiť podtláčaním, pokiaľ nebude hroziť poškodenie iných sietí. Terén po výkopových prácach musí dodávateľská firma uviesť do pôvodného stavu. Umiestnenie nových elektrických skríň budú pracovníci dodávateľských firiem konzultovať s obyvateľmi jednotlivých domov.

#

Detské centrum a škôlka v Hrnčiarovciach nad Parnou

Dátum: 21. 4. 2017

pre deti od 2-6 rokov, viac informácií na plagátiku

Zobrazeno 391-420 z 435