Cífer - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Buďte ostražití! 1

Obvodné oddelenie PZ Cífer

Obvodné oddelenie PZ Cífer upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi období pred a počas dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.

V tejto súvislosti odporúčame občanom:
1. Po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie,
2. Nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady,
3. Pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam.

Dátum vloženia: 20. 10. 2021 16:58
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 10. 2021 17:03
Autor: Obec Cífer 1