Cífer - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 1

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 05.10.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

Dátum a hodina začiatku: 05.10.2021 07:30:00 hod.
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 05.10.2021 15:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS20771320005 JARNÁ 24/ZA, CÍFER
24ZZS20861660003 JARNÁ 24, CÍFER
24ZZS2089779000R JARNÁ 33/PR, CÍFER
24ZZS4000155210R JARNÁ 69/2, CÍFER

Dátum vloženia: 30. 9. 2021 13:50
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 9. 2021 13:50
Autor: Obec Cífer 1