Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Ako správne napustiť bazén z verejného vodovodu

Ako správne napustiť bazén z verejného vodovodu 1

Ako správne napustiť bazén z verejného vodovodu.

Ako napustiť bazén?

Pred napúšťaním majte na pamäti, že:

  • Verejný obecný vodovod nie je  primárne  určený pre dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná. Avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu zákazník je oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
  • Uvedomte si však, že pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádza k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u ostatných odberateľov v obci. 

Ako postupovať a nepôsobiť problémy:

  1. Vážení občania, ak ste sa rozhodli napustiť bazén z verejného obecného vodovodu, zvoľte si ten správny čas pre napúšťanie. V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie do viac dní a počas noci! Týmto opatrením eliminujete pravdepodobnosť, že rovnako budú napúšťať aj iní majitelia bazénov. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktorá má za následok zhoršenie senzorických vlastností vody vám i vášmu okoliu.
  2. Zvoľte vhodný postup. Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
  3. Ďalej vás upozorňujeme, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vodovodu z verejného vodovodu s rozvodmi z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode, môže nastať kontaminácia vody vo verejnom vodovode. 
Dátum vloženia: 23. 6. 2023 8:19
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2023 8:40
Autor: správca webu