Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia v obci Cífer – v roku 2018

Tento miničlánok vznikol ako reakcia na diskusiu na obecnom facebooku.

Tak ako pani Puchoňová, členka kultúrnej komisie pri OZ, uviedla vo svojom komentári na facebooku, obec organizuje, spoluorganizuje, financuje alebo spolufinancuje počas roka veľký počet podujatí.

V roku 2018, aby sme boli konkrétni, organizuje alebo spoluorganizuje tieto: novoročný beh, trojkráľový koncert, obecný ples, pochovávanie basy, uvítanie do života, stretnutie s manželmi – jubilantmi, športovec roka, prednáška historika P. Dvořáka, Kollárovci, stavanie mája v Cíferi-Pác-Jarná, deň rodiny + deň matiek, prechádzka históriou obce, koncert nórskeho dychového orchestra, kurz prvej pomoci, súťaž vo varení gulášu, deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici, zájazd na telnické hody, folklórne popoludnie, premietania filmov na štadióne, na bicykli po chotároch, vatra SNP, Cífer v pohybe, otvorenie športovej haly, Kandráčovci, obecné hodové slávnosti, šarkaniáda, mesiac úcty k starším, Duo yamaha, vianočné trhy.

Obec financuje alebo spolufinacuje: ochutnávka vína v Cíferi, karneval v Cíferi, babičkine dobroty, detské rybárske preteky, ochutnávka vín v Jarnej, MDD v ZŠ, MDD v Páci a Jarnej, vinárske podujatia v obecnej pivnici, verejné strelecké preteky, oslavy založenia hádzanej, výstava ovocia a zeleniny, varenie gulášu v Jarnej, súťaž vo vyšívaní, lampiónový sprievod a k tomu 9 koncertov vážnej hudby počas celého roka.

Obec dlhodobo spolupracuje s občianskymi združeniami a podporuje ich pri organizácii kultúrno-spoločenských akcií, predovšetkým so spolkom priateľov hudby, maticou slovenskou, záhradkármi, dôchodcami, OZ Pácan a OZ Gocnog, OZ Cziffer, ZRPŠ, farnosťou a inými. Vychádza z toho, že na oboch stranách je ochota niečo urobiť a že je to výhodný model pre všetkých. Takže ak obec dá ZRPŠ napríklad 300 € na organizovanie Mikuláša, nejde o chválenie sa cudzím perím, ale reálnu a nie zanedbateľnú spoluúčasť na akcii. Ak by mala všetky akcie organizovať obec sama, potrebovala by na to minimálne dvoch ďalších zamestnancov. Či je výber dostatočný alebo nie, na to je množstvo názorov. Od tých, ktorí hovoria, že tu skapal pes, až po tých, ktorí sú úplne spokojní a nie málo tých, ktorí tvrdia, že kultúrne podujatia, guláše, kapely atď. sú zbytočným mrhaním a treba to všetko zrušiť. Osobitnou kapitolou sú koncerty známych skupín a veľké slávnosti. Programy obecných slávností zo Zavaru a z Voderad s veľkými menami, ktoré boli porovnávané stoja odhadom 15-20 000€. Tieto obce si ich môžu dovoliť, keďže zdaňujú veľké priemyselné parky a z miestnych daní majú niekoľkonásobne vyšší príjem na obyvateľa ako Cífer, majú vybudovanú všetku dôležitú infraštruktúru. Šenkvické hody –  taký Vidiek stojí 4-5000€. Celé šenkvické hody môžu stáť odhadom 8000-10000€.  Cífer na hody dáva pravidelne od 2000 až 4000 €.  V situácii, keď nemá obec dokončený vodovod, chodníky, športovú halu, keď jej hrozia povodne a má cesty v zlom stave, sú výdavky na veľké kapely luxusom, ktorý obec nemôže platiť. Preto ak také kapely prídu, musia si ľudia zaplatiť vstupné – viď Kollárovci a Kandráčovci.

Čo sa týka tanečných zábav rôzneho typu, počas roka ich je niekoľko na kúpalisku a niekoľko na štadióne, určite sa dá vybrať. Zábavy na Katarínu a na Štefana tradične robievali združenia a môžu ich robiť kedykoľvek. Za posledných osem rokov ani jedno združenie ani raz neplatilo nájom za domy kultúry a obecnú kuchyňu, vždy sme deklarovali, že ich iniciatívy sú vítané a priestory sú k dispozícii zdarma, či už na zábavy alebo koncerty. Dokonca ak ide o neziskovú kultúrnu akciu, dávame priestor zadarmo aj jednotlivcom – napr. p. Chmurovej. Avšak aj zábavy sú nevyspytateľné z hľadiska návštevnosti, folkloristi 2 x organizovali majáles a 2 x mali slabú účasť; p. Chmurová na niektorých podujatiach rovnako; minulý rok hodová zábava s kapelou Milikivej taktiež.

Posledná poznámka ku komentárom o hádzanej a futbale – k poznámke „všetko ide do futbalu“. Obec sa snaží podporovať oba športy spravodlivo a zároveň primerane k počtu aktívnych hráčov, futbalový klub ich má približne raz toľko ako hádzanársky.

Dotácie boli nasledovné (bežné + mládež):

2010, 2011, 2012, 2013 – hádzanári – 4000 €, futbalisti – 5000 €

2014 – hádzanári – 6000 €, futbalisti – 7000 €

2015 – hádzanári – 6000 €, futbalisti – 8000 €

2016 – hádzanári – 6500 €, futbalisti – 10000 €

2017 – hádzanári – 8900 €, futbalisti – 10 300 €

2018 – hádzanári – 9100 €, futbalisti – 10 000 €

Z porovnania vidno nielen zachovanie pomeru podpory, ktorý tu bol ešte pred rokom 2010, ale aj zásadný nárast podpory športu obcou. Čo sa týka obecného autobusu, je funkčný od mája a obec jasne povedala, že si ho môže objednať ktokoľvek, pričom obecným združeniam dáva zľavu na cene. Pretože nejde o vozenie zadarmo, ale o platenú službu! Doteraz ho využívali tak futbalisti, ako aj Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, folkloristi, ZUŠ a naposledy aj hádzanári. Čo sa týka infraštruktúry: v posledných ôsmich rokoch sa kompletne zrekonštruoval areál Sokolovne vrátane šatní – preinvestovalo sa tam do 100 000€. Do prevádzkyschopného stavu sa dala stará športová hala – investícia okolo 30 000€. Dostavuje sa nová športová hala – investícia 1 600 000€. Tieto športoviská samozrejme slúžia všetkým, ale predovšetkým hádzanárom (mimo ZŠ). Oproti tomu na futbalovom štadióne obec urobila „len“ závlahový systém a čiastočne rekonštruovala budovu šatní, dokopy do 15 000€.

Veríme, že uvedené komentáre na obecnom facebooku vychádzajú len z neznalosti faktov a nie sú úmyselným prekrúcaním reality. Obec je rada, že v obci máme hádzanársky klub na takej úrovni, ako aj dobre fungujúci futbalový klub. A to predovšetkým preto, lebo vychovávajú z detí nielen hráčov/ky, ale predovšetkým ich formujú ako ľudí.

Maroš Sagan, starosta obce Cífer           

Dátum vloženia: 9. 8. 2018 15:33
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2020 13:14
Autor: správca webu