Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v Česku a na Slovensku v súvislosti s koronavírusom

Cieľom grantu je podporiť rodiny s deťmi /osamelých rodičov s deťmi, ktorí sa z dôvodu poklesu či straty príjmu, spôsobeného vplyvom súčasných vládnych opatrení, ocitli v ťažkej životnej situácii. V rámci grantu podporíme rodiny s deťmi /osamelých rodičov s deťmi v celkovej výške 100 000 Eur.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi/osamelí rodičia s deťmi do 15 rokov, s trvalým pobytom na území SR, ktorých celkový mesačný príjem neprekročí v dobe mimoriadnych opatrení čiastku vo výške 750 Eur.

Poskytnutý príspevok

Ide o jednorazový príspevok maximálne do výšky 550 Eur, ktorý bude poskytnutý na pomoc s úhradou nájmu, prípadne so splátkou hypotéky na nehnuteľnosť, kde má v súčasnosti rodina bydlisko.

PRAVIDLÁ

Príjem žiadosti

Dĺžka trvania grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, alebo do vyčerpania rozpočtu.

Požadované doklady:

 • kompletne vyplnená žiadosť, vrátane všetkých príloh uvedených nižšie
 • kópia OP žiadateľa
 • doklad o ošetrovnom s dátumom najskôr od 10. 3. 2020 (v prípade, že nemáte ošetrovné je potrebné doložiť rodný list dieťaťa)
 • nájomná zmluva/hypotekárna zmluva
 • SZČO: živnostenský list
 • doloženie príjmu všetkých osôb v spoločnej domácnosti pred vyhlásením núdzového stavu (vrátane rozhodnutí o priznaných dávkach alebo o podpore v nezamestnanosti, prípadne rozhodnutie o rodičovskom príspevku)
 • doloženie príjmov všetkých osôb v spoločnej domácnosti po vyhlásení núdzového stavu (vrátane dokladu o ošetrovnom s dátumom najskôr od 10. 3. 2020, doklad od zamestnávateľa o skrátenom úväzku či nemožnosti výkonu práce z dôvodu vládnych opatrení, atď.)
  • doloženie príjmu – zamestnanecký pomer : výplatné pásky za posledné 2 mesiace (január, február 2020)
  • doloženie príjmu – SZČO : doklad o výške štvrťročného príjmu ( za 4Q 2019) alebo Daňové priznanie za rok 2019, vo výnimočných prípadoch Daňové  priznanie za rok 2018

Podmienky a postup pri podávaní žiadosti:

Čo najvýstižnejšie a pravdivo vyplňte žiadosť.

Aby bolo možné Vašu žiadosť posúdiť, je nutné potvrdiť, že všetky Vami poskytované údaje sú pravdivé a súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Každá žiadosť je posudzovaná individuálne - na poskytnutie príspevku z Nadácie J&T nie je právny nárok!

V prípade schválenia žiadosti na nájomné, vyplatíme príspevok priamo na účet prenajímateľa, v prípade hypotéky budeme postupovať podľa hypotekárnej zmluvy.
Žiadosť a prílohy posielajte len cez online webový formulár.

UPOZORNENIE:

Kompletné dokumenty je potrebné zaslať zároveň spolu so žiadosťou. Bez kompletne vyplnenej žiadosti a zaslaných dokumentov nebude možné žiadosť v rámci grantu spracovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu: nadaciajt@nadaciajt.sk

Viac informácií nájdete tu.

 

Dátum vloženia: 27. 4. 2020 12:52
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 5. 2020 15:49
Autor: správca webu