Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Plán kultúry v roku 2020

2020_Rok Andreja Hanušovského

Kultúrny rok 2020 je venovaný osobnosti p. Andrejovi Hanušovskému pri príležitosti 45. výročia jeho úmrtia. Andrej Hanušovský sa narodil 26. augusta 1913 v Spišských Hanušovciach a zomrel 7. januára 1975 v Trnave. Od 1. septembra 1956 bol riaditeľom základnej školy v Cíferi. Po príchode do obce založil jazykový, výtvarný, divadelný, folklórny, modelársky a strelecký krúžok. Nabádal pedagogický zbor k zvýšenému záujmu o žiakov. Pre nedostatočné priestory základnej školy sa vďaka jeho úsiliu postavila v roku 1959 nová budova základnej školy na dnešnej Ulici SNP. Je čestným občanom obce Cífer in memoriam (2011).

 

Na základe opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 je od 10.3.2020 zakázané organizovať a usporadúvať kultúrne podujatia. Zákaz platí až do odvolania.

 

Január                                 

 • 1. január 2020 - Privítanie Nového roka, OcÚ, (Námestie pred DK)    
 • 1. január 2020 - Novoročný beh, OcÚ    
 • 12. január 2020 - Trojkráľový koncert SPH, OcÚ, RKFÚ (Kostol sv. Michala Archanjela)
 • 11. január 2020 – Novoročný stolnotenisový turnaj v Jarnej, OZ Gocnog, OcÚ (DK Jarná)
 • 18. január 2020 - XIX. Obecný ples v spolupráci so ZUŠ, OcÚ, ZUŠ
 • 25. január 2020 - Detský karneval v Cíferi, ZRPŠ pri ZŠ, OcÚ

Február                               

 • 1. február 2020 - Farský benefičný ples, RKFÚ
 • 1. február 2020 - Turnaj prípravok – hádzaná, TJ Sokol (ŠH Cífer)
 • 8. február 2020 - Tanečná zábava, MO MS
 • 8. február 2020 - Fašiangový karneval v m. č. Pác, OZ Pácan (DK Pác)
 • 14. február 2020 – Valentínsky ples ZRPŠ pri ZŠ, ZRPŠ pri ZŠ          
 • 24. február 2020 - Stretnutie s jubilujúcimi manželmi (50 rokov) pri príležitosti Národného týždňa manželstva, OcÚ
 • 15. február 2020 -  Šachový zápas, Šachový klub, (DK Pác)
 • 22. február 2020 -  Fašiangový sprievod, FS Cífer
 • 22. február 2020 - 28. ročník výstavy vín, ZO SZZ (DK Cífer)
 • 23. február 2020 - Pochovávanie basy, OZ Cziffer, (DK Cífer)
 • 27. február 2020 - Uvítanie detí do života, OcÚ 
 • 29. február 2020 – Voľby do NR SR, (DK Cífer)

Marec                                 

 • 2. marec 2020 -  Dámsky klub – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovanie 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 2. marec 2020 -  Hustá výšivka – kurz pre začiatočníkov 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 8. marec 2020 -  MDŽ v m. č. Pác, OZ Pácan, (DK Pác)
 • 9. marec 2020 -  Kurz Aplikácie na textil – šujtáš a vykladaná robota, Výšivkársky spolek
 • 14. marec 2020 -  Výročná členská schôdza OZ SPH v Cíferi, SPH, (Obecná knižnica)
 • 29. marec 2020 -  Cíferský športovec roka, OcÚ

Apríl                                     

 • 4.-5. apríl 2020 - Výstava veľkonočných symbolov a výstava bábik, MO MS
 • 5. apríl 2020 -  Otvárací koncert XXXV. CHJ, SPH, OcÚ, RKFÚ  (Kostol sv. Michala Archanjela)
 • 6. apríl 2020 -  Dámsky klub – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovanie 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 6. apríl 2020 -  Kurz Aplikácie na textil – šujtáš a vykladaná robota, Výšivkársky spolek
 • 18. apríl 2020 - Deň Zeme – obecná brigáda, OcÚ   
 • 19. apríl 2020 - Koncert XXXV. CHJ, SPH, OcÚ, RKFÚ  (Kostol sv. Michala Archanjela)
 • 24. apríl 2020 - Divadelné predstavenie: A čo ja, láska?,OcÚ, DK Cífer
 • 30. apríl 2020 - Stavanie mája, OcÚ, FSk Cífer, OZ Gocnog, OZ Pácan (Cífer, Jarná, Pác)

Máj                                      

 • 3. máj 2020 - Koncert XXXV. CHJ, SPH, OcÚ, RKFÚ  (Kostol sv. Michala Archanjela)
 • 4. máj 2020 -  Dámsky klub – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovanie 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 4. máj 2020 -  Hustá výšivka – kurz pre začiatočníkov 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 8. máj 2020 – Deň víťazstva nad fašizmom -  kladenie vencov k pomníku padlých v II. sv. vojne, OcÚ
 • 9. máj 2020 - Detské rybárske preteky, Zväz rybárov (Rybník Cífer)
 • 9. máj 2020 – Turnaj v petangu, Petang klub Cífer (Futbalový štadión)
 • 10. máj 2020 - Deň rodiny + Deň matiek v Cíferi, OcÚ, RKFÚ (Farská záhrada)
 • 11. máj 2020 - Kurz Aplikácie na textil – šujtáš a vykladaná robota, Výšivkársky spolek
 • 16. máj 2020 - Noc múzeí a galérií, OcÚ        
 • 16. máj 2020 – Koncert – Cigánski Diabli, OcÚ        
 • 17. máj 2020 - Koncert XXXV. CHJ, SPH, OcÚ, RKFÚ  (DK Cífer)
 • 22.-23. máj 2020 - Otvorené pivnice na sv. Urbana,   ZO SZZ (Obecná pivnica)
 • 30. máj 2020 – MDD v m.č. Pác, OZ Pácan, (Kúpalisko Pác)
 • 31. máj 2020 - Záverečný koncert XXXV. CHJ, SPH, OcÚ, RKFÚ  (Kostol sv. Michala Archanjela)

Jún                                       

 • 1. jún 2020 -  Dámsky klub – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovanie 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 1. jún 2020 -  Hustá výšivka – kurz pre začiatočníkov 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 6. jún 2020 - Zábavné popoludnie pre deti k MDD, OcÚ
 • 6. jún 2020 - Výstava vín v Jarnej, OZ Gocnog (DK Jarná)
 • 7. jún 2020 – Prvé sväté prijímanie, RKFÚ  (Kostol sv. Michala Archanjela)
 • 7. jún 2020 - MDD v Jarnej, OZ Gocnog (Pred DK Jarná)
 • 8. jún 2020 -  Kurz Aplikácie na textil – šujtáš a vykladaná robota, Výšivkársky spolek
 • 13. jún 2020 - Súťaž vo varení guláša, OcÚ (Futbalový štadión)
 • 20.-21. jún 2020 - Turnaj plážovej hádzanej, TJ Sokol (Kúpalisko Pác)

Júl                                         

 • 6.-10. júl 2020 - Obecný denný detský letný tábor, OcÚ    
 • 18. júl 2020 - Cíferské folklórne popoludnie 3. ročník, OcÚ, FSk Cífer         
 • 25. júl 2020 - Rybacie hody, Zväz rybárov (Rybník Cífer)

August                                

 • 1. august 2020 – Putovný pohár starostu obce Cífer, Petang klub Cífer, OcÚ (Futbalový štadión)
 • 29. august 2020 – Výročie SNP, vatra SNP – štátny sviatok a ukončenie kúpacej sezóny na Kúpalisku Pác, OcÚ (Kúpalisko Pác)

September                                       

 • 7. september 2020 -  Dámsky klub – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovanie 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 7. september 2020 -  Hustá výšivka – kurz pre začiatočníkov 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 12. september 2020 – Cífer v pohybe – športový deň obce, OcÚ (Futbalový štadión)
 • 12. september 2020 - Súťaž vo varení guláša v Jarnej, OZ Gocnog (DK Jarná)
 • 14.september 2020 -  Kurz Aplikácie na textil – šujtáš a vykladaná robota, Výšivkársky spolek
 • 19.- 20.september 2020 -  28. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ZO SZZ
 • 25.-26. september 2020 -  Hodové posedenie pri víne, ZO SZZ (Obecná pivnica)
 • 25.-27. september 2020 -  Cíferské hodové slávnosti, OcÚ (Futbalový štadión)
 • 27. september 2020 -  Hodová svätá omša, RKFÚ  (Kostol sv. Michala Archanjela)
 • 27. september 2020 -  Otvárací koncert 23. roč. JCK, SPH, OcÚ, RKFÚ   (Kostol sv. Petra a Pavla v Páci)

Október                                             

 • 3. október 2020 -  Hodový šachový turnaj - Majstrovstvá Trnavského kraja v rapid šachu, Šachový klub
 • 4. október 2020 – Šarkaniáda, ZRPŠ pri MŠ, RKFÚ (Farská záhrada)
 • 5. október 2020 -  Dámsky klub – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovanie 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 5. október 2020 -  Hustá výšivka – kurz pre začiatočníkov 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 12.október 2020 -  Kurz Aplikácie na textil – šujtáš a vykladaná robota, Výšivkársky spolek
 • 17. október 2020 - Deň dobrovoľníctva – obecná brigáda, OcÚ     
 • 18. október 2020 -  Mesiac úcty k starším, OcÚ
 • 18. október 2020 - Mesiac úcty k starším v m.č. Pác, OZ Pácan
 • 25. október 2020 - Koncert JCK – Komorné trio, SPH, OcÚ, RKFÚ   (DK Cífer)

November                                        

 • 2. november 2020 -  Dámsky klub – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovanie 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 2. november 2020 -  Hustá výšivka – kurz pre začiatočníkov 19.00 – 20.30 h, Výšivkársky spolek
 • 6. november 2020 - Lampiónový sprievod po dedine, ZRPŠ pri MŚ
 • 7. november 2020 – Oslava 50. výročia FSk Cífer, FSk Cífer, OcÚ
 • 7. november 2020 - Lampiónový sprievod v m.č. Pác, OZ Pácan, (DK Pác)
 • 9. november 2020 -  Kurz Aplikácie na textil – šujtáš a vykladaná robota, Výšivkársky spolek
 • 11. november 2020 - Kladenie vencov k pamätníku I. sv. vojny – výročie ukončenia vojny, OcÚ 
 • 14. november 2020 - 4. ročník súťaže M. Hollósyovej vo vyšívaní, OZ Cziffer
 • 15. november 2020 – Slávnostná sv. omša za živých a zosnulých členov FSk Cífer, RKFÚ , FSk Cífer,  (Kostol sv. Michala Archanjela)
 • 17. november 2020 – Divadelné  predstavenie: Horúca sprcha, OcÚ             
 • 17. november 2020 - Deň boja za slobodu a demokraciu – štátny sviatok             
 • 20.-21. november 2020 - Deň otvorených pivníc, ZO SZZ (Obecná pivnica)
 • 22. november 2020 - Záverečný koncert JCK – Koncert pedagógov a žiakov ZUŠ v Cíferi, SPH, ZUŠ, OcÚ
 • 28. november 2020 – Vianoce + Mikuláš, OZ Gocnog, (DK Jarná)

December                                         

 • 5. december 2020 - Chodenie Mikuláša po dedine, FSk Cífer          
 • 5. december 2020 - Mikuláš v m.č. Pác, OZ Pácan (DK Pác)
 • 5. december 2020 – Posviacka mladých vín, OZ Gocnog, RKFÚ (DK Jarná)
 • 12. december 2020 - Vianočné trhy, OcÚ, (Námestie pred DK)
 • 12. december 2020 - Memoriál T. Glosa – hádzaná, TJ Sokol (ŠH Cífer)
 • 12.-13. december 2020 - Výstava betlehemov a vianočných symbolov, MO MS
 • 19. december 2020 – Vianočný divadelný koncert: Tajomstvá vianočného krbu, OcÚ
 • 20. december 2020 - Adventno-vianočný koncert, SPH, OcÚ, RKFÚ  (Kostol sv. Michala Archanjela)
 • 27. december 2020 – Silvestrovský turnaj v petangu, Petang kluv Cífer  (Fitbalový štadión)
 • 30. december 2020 - Posviacka mladých vín, ZO SZZ, RKFÚ (DK Cífer)
 • 31. december 2020 - Rozlúčka so starým rokom, OcÚ, (Námestie pred DK)

Život v obci