Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Úradná tabuľa

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Financie a rozpočty

Majetok obce - zámery

Hlavná kontrolórka obce

Verejné vyhlášky

Vyvesené: 13. 5. 2022 Dátum zvesenia: 31. 5. 2022
Vyvesené: 10. 5. 2022 Dátum zvesenia: 30. 5. 2022

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu

Zverejňovanie