Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Úradná tabuľa

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Obecné zastupiteľstvo

Vyvesené: 18. 6. 2021 Dátum zvesenia: 23. 6. 2021
Vyvesené: 9. 6. 2021 Dátum zvesenia: 25. 6. 2021

Obchodné verejné súťaže

Financie a rozpočty

Vyvesené: 19. 5. 2021 Dátum zvesenia: 23. 6. 2021

Hlavná kontrolórka obce

Vyvesené: 20. 5. 2021 Dátum zvesenia: 23. 6. 2021

Verejné vyhlášky - výruby drevín

Vyvesené: 11. 6. 2021 Dátum zvesenia: 21. 6. 2021
Vyvesené: 11. 6. 2021 Dátum zvesenia: 21. 6. 2021
Vyvesené: 11. 6. 2021 Dátum zvesenia: 21. 6. 2021

Oznam

Vyvesené: 28. 5. 2020

Zverejňovanie