Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Doručovanie rozhodnutí do elektronickej schránky - pre právnické osoby

Obec Cífer, ako orgán verejnej moci, je povinná v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) uplatňovať  výkon verejnej moci elektronicky.

V zmysle ustanovenia § 60e zákona o e-Governmente  boli ku dňu 01.07.2017 aktivované elektronické schránky na doručovanie všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri. V súlade s ustanovením § 31a ods. 1 zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci povinné doručovať úradné dokumenty do elektronickej schránky adresáta.

Dovoľujeme si upozorniť všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, že Obec Cífer už doručuje všetky rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2018, ako aj rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 výhradne do elektronickej schránky adresáta na portáli www.slovensko.sk.

Dokumenty doručené do elektronickej stránky si môžete otvoriť taktiež  pomocou ovládačov stránky www.slovensko.sk  (teda kliknete pravým tlačítkom na dokument a potom dáte otvoriť pomocou... a musíte nájsť cestu k príslušnému ovládaču, ktorý ste si nahrali na svoj PC)

Balík aplikácií D.Suite/eIDAS stránky www.slovensko.sk obsahuje komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis: D.Launcher, D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools.

Ak nebudete vedieť otvoriť doručený dokument, treba kontaktovať prevádzkovateľa www.slovensko.sk.

Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6