Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Návrh dodatku č. 6 k VZN obce Cífer č. 3/2014 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a centier voľného času

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022 Zodpovedá: správca webu

Zverejňovanie