Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Návrh k Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Dátum zvesenia: 2. 6. 2022 Zodpovedá: správca webu

Zverejňovanie