Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Návrh VZN 3/2020 o Zmene 12/2020 Územného plánu obce Cífer

Návrh VZN 3/2020 o Zmene 12/2020 Územného plánu obce Cífer

Príloha č. 1

Príloha č. 2a

Príloha č. 2b

 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky na adresu alena.olsova@cifer.sk alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade Cífer.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.

Dátum zvesenia: 26. 11. 2020 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3