Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022 Zodpovedá: správca webu

Zverejňovanie