Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1 ks smreka strieborného

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.07.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-808/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks smreka strieborného rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1079/1 v k. ú Cífer z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo do elektronickej schránky Obce Cífer.

Dátum zvesenia: 6. 8. 2020 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
1
1
2
3 4 5 6 7
1
8
1
9
10
1
11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30
31 1 2 3 4 5 6