Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 2 ks brezy previsnutej, 1 ks vŕby Matsudovej, 1 ks smreka pichľavého, 2 ks tuje západnej, 1 ks borovice čienej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks agáta bieleho, 1 ks katalpy bignóniovitej a krovín - 3 m2 zlatovky prev

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1197/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks brezy previsnutej, 1 ks vŕby Matsudovej, 1 ks smreka pichľavého, 2 ks tuje západnej, 1 ks borovice čienej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks agáta bieleho, 1 ks katalpy bignóniovitej a krovín - 3 m2 zlatovky previsnutej, 1 m2 prútnatca, 12 m2 ruže, 1 m2 bršlenu, 2 m2 imelovníka bieleho, 4 m2 vtáčieho zobu a 1 m2 ibišteka  rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 829 v k. ú Trnava z dôvodu " Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska - od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 1."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 29. 10. 2020 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6