Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 2 ks vŕby Matsudovej, 1 ks smreka obyčajného, 1 ks tuje západnej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks javora mliečneho, 3 ks topoľa čierneho a krovín -  2 +2 m2 ruže, 1 m2 imelovníka bieleho, 3 m2 imelovníka, 2 + 2 m2 k

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1198/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  2 ks vŕby Matsudovej, 1 ks smreka obyčajného, 1 ks tuje západnej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks javora mliečneho, 3 ks topoľa čierneho a krovín -  2 +2 m2 ruže, 1 m2 imelovníka bieleho, 3 m2 imelovníka, 2 + 2 m2 krušpánu vždyzeleného,  a 1 m2 ivtáčieho zobu, 1 m2 dráču  rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 838/4 a 838/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Predmetné stomy rastú v priestore navrhovanej úpravy vnútrobloku Hospodárska - od Sládkovičovej po Študentskú. DVOR 2."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 29. 10. 2020 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3