Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie podanom odvolamí_IBV Karlov dvor_Spevnené plochy a komunikácie

Dátum zvesenia: 7. 8. 2021 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie