Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Verejná vyhláška_Rozhodnutie_"IBV pri Gidre Cífer - Pozemné komunikácie a inžinierske siete" - Povolenie na užívanie vodných stavieb a povolenie na osobitné užívanie vôd

Dátum zvesenia: 11. 10. 2022 Zodpovedá: správca webu

Zverejňovanie