Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Zámer č. 05_2021 prenájom nehnuteľného majetku, ktorý je majetkom obce Cífer, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum zvesenia: 23. 6. 2021 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie